Søgefunktionen fungerer ikke midlertidigt. Vi arbejder på sagen.

Ansøg om licens til fiskeri efter krabber

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en licens for at kunne fiske efter krabber. Vær opmærksom på, at du kun kan få udstedt licens til 3 forvaltningsområder per år.

Fiskeriet efter krabber forvaltes efter en forvaltningsplan. 

Klik her for at  hente ”Forvaltningsplan for snekrabber i Vestgrønland”

 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive kystnært fiskeri efter krabber.

En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri efter kvoterede og regulerede arter.

 • Fiskeriudstyr skal være mærket med ejernavn, bådnavn og fartøjsnummer.
 • Hvis du taber fiskeudstyr er du forpligtet til at hale det op, og ved mislykkes ophalingsforsøg er du forpligtig til at rapportere mistede eller tabte fiskerredskaber til din hjemkommune eller til gflk@nanoq.gl

Hvis du vil fiske efter regulerede og kvoterede fiskearter, skal du søge om en licens. 
Det gælder hvis duer/eller vil være:

 • Erhvervsjollefisker 
 • Fartøjsfisker

Derudover skal du have opfyldt en række krav og kriterier for at kunne komme i betragtning i din ansøgning.

Du kan søge om licens som:
• Enkeltperson
• Partrederi
• Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:
• Efter én bestemt art
• I ét bestemt område
• I 1 år fra 1. januar til 31. december

Når du ansøger om erhvervsfiskeri med jolle, skal du vedhæfte nedenstående relevante bilag:

 • Maritimuddannelsespapir vedlægges
 • Udtalelse fra fisker- og fangerforening 
 • Udtalelse fra arbejdsgiver fra fiskeriet
 • Udtalelse fra erhvervskonsulenten

Betingelser for fiskefartøjer i kystnært fiskeri

 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt, skal den være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. 
  Du har selv ansvar for at få dit fartøj registeret. 
  Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen til en fiskerilicens.
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt, skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartøjets dimensioner sammen med ansøgningen til et fiskerilicens.

 

Der er 8 forvaltningsområder for det kystnære fiskeri efter krabber, hvor der årligt blive fastsat en kvote:

 • Upernavik
 • Diskobugt - Uummannaq
 • Sisimiut, indenskærs
 • Sisimiut, udenskær
 • Maniitsoq - Kangaamiut
 • Nuuk – Paamiut, indenskærs
 • Nuuk – Paamiut, udenskærs
 • Narsaq - Qaqortoq

Vil du fiske efter krabber, må du højest fiske i 3 forvaltningsområder pr år.

 

Der er forskellig fiskeriperiode for forvaltningsområderne i fiskeriet efter krabber:

 • For forvaltningsområderne Narsaq – Qarqortoq og Nuuk-Paamiut går kvoteåret fra den 1. januar til den 31. december
 • For forvaltningsområderne Maniitsoq – Kangaamiut, Sisimiut, Diskobugt – Uummannaq og Upernavik går kvoteåret fra 1. april til 31. december.

 

Ønsker du at ansøge om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter krabber, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Fiskerilicenser udstedes til kystnært og havgående fiskeri. Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år.

Du skal være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

 

Ansøgninger til kystnære fiskerilicenser sker hos ens hjemkommune. 

Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere kan du få udstedt en licens.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få licens til fiskeri efter krabber, hvis du ikke tidligere har haft licens til krabber (ny aktør) i en 2-årig periode fra 1. januar 2021-31.december 2022.

Fiskeri med joller

 • Skal du forny din jollelicens, så kan kommunen udstede licensen til dig.

Fiskeri med fartøjer

 • Skal du forny din fartøjslicens, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning.
  Du vil typisk få svar på din ansøgningen inden for 14 dage. Hvis der mangler information for at din ansøgning kan behandles vil du blive kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Det er et krav, at du skal bruge et flugtvindue som er en bionedbrydeligsnor, der skal indsættes i nettet på din krabbetejne for at lave en flugtvej i tejnen, som er med til at forhindre spøgelsesfiskeri.

I hver krabbetejne skal du installere minimum 1 flugtvindue, som holdes lukket ved hjælp af en bomuldsnor. Bomuldssnoren skal indsættes hen over 12 halvmasker. 

Den anvendte bolmuldssnor må maksimalt have 96 tråde i snoren.

Her vises hvordan du skal bomuldssnoren i halvmaskerne:

Billede:GFLK

Der er indført en overgangsperiode for at sikre dig god tid til at tilpasse dine fiskeredskaber. Derfor træder krav om flugt-vindue først i kraft per 1. januar 2022. Du har derfor hele 2021 til at tilpasse dit fiskeudstyr.

 

Du kan ansøge om licens til fiskeri efter krabber hele året.

 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. 

I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist, vil du modtage en begrundelse. 

Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse, kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst, som kan tage din sag op til genvurdering. 

Du skal sende din klage til Departementet for Fiskeri og Fangst hurtigst muligt, efter du har modtaget afslag. 

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når de har gennemgået din sag.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.