Ansøg om kystnært fiskeri efter stenbider

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne fiske efter stenbider.

Fiskeriet efter stenbider forvaltes ud fra en forvaltningsplan og er certificeret af Marine Stewardship Council (MSC).

Læs forvaltningsplanen for det kystnære fiskeri efter stenbider

 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive kystnært fiskeri efter stenbider. En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri eller fritidsfiskeri efter kvoterede og regulerede arter.

 • Du er forpligtig til at sætte kontaktoplysninger som navn efternavn, fartøjsnavn fartøjets GR nummer på dine fiskeriudstyr.
 • Du er forpligtig til at hale mistede fiskeriudstyr op og ved mislykket ophalings forsøg er du forpligtig til at rapportere mistede fiske udstyr hos din kommune og gflk@nanoq.gl

Hvis du vil fiske efter regulerede og kvoterede fiskearter, skal du søge om en licens, hvis du er eller vil være:
 • Erhvervsjollefisker eller
 • Fartøjsfisker

Derudover skal du have opfyldt en række krav og kriterier for at kunne komme i betragtning i din ansøgning.

Du kan søge om licens som:
 • Enkeltperson
 • Partrederi
 • Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:
 • Efter én bestemt art
 • I ét bestemt område
 • I 1 år fra 1. januar til 31. december

Krav og kriterier til ansøgning om erhvervsmæssig fiskeri med jolle

Når du ansøger om erhvervsfiskeri med jolle, skal du vedhæfte nedenstående relevante bilag:
 • Maritimuddannelsespapir vedlægges
 • Udtalelse fra fisker- og fangerforening
 • Udtalelse fra arbejdsgiver fra fiskeriet
 • Udtalelse fra erhvervskonsulenten

Betingelser for fiskefartøjer i kystnært fiskeri
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. Du har selv ansvaret for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registering af dit fartøj som en del af ansøgningen en fiskerilicens.
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartjets dimensioner sammen med ansøgningen til et fiskerilicens.

 

Fiskeriet efter stenbider er opdelt i 7 forvaltningsområder:

 • NAFO 1A (Qasigiannguitt, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik)
 • NAFO 1Ba (Aasiaat)
 • NAFO 1Bb (Sisimiut)
 • NAFO 1C (Maniitsoq)
 • NAFO 1D (Nuuk)
 • NAFO 1E (Paamiut)
 • NAFO 1F (Sydgrønland)

 

Fiskeriperioden løber fra 1. marts til 15. juli, og for hvert forvaltningsområde varer fiskeriperioden i minimum 60 dage. Antal fiskedage fastsættes hvert år samtidigt med TAC’en.

Starttidspunktet for fiskeriet fastlægges på ny i hver sæson og for et samlet NAFO-underområde ad gangen, dog med undtagelse af NAFO 1B, som yderligere er opdelt i 2 områder.

Det er den lokale fabriksledelse og fiskerrepræsentant, der anbefaler myndighederne, hvornår fiskeriet skal starte. Departementet for Fiskeri og Fangst tager den endelig beslutning.

Departementet for Fiskeri og Fangst meddeler åbning og lukning af fiskeriet specifikt for hvert defineret underområde.

Man kan ikke fiske efter stenbider i perioden 16. juli – 28. februar.

 

Ønsker du at ansøge om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter stenbider, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Licenser udstedes til kystnært og havgående fiskeri. Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra den 1. januar til den 31. december.

Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

 

Ansøgninger til kystnære fiskerilicenser sker hos din hjemkommune. Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere kan du få udstedt en licens.

Fiskeri med joller

 • Skal du forny din jollelicens, så kan kommunen udstede licensen til dig
 • Søger du om fiskerilicens til jolle for første gang, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning

Fiskeri med fartøjer
 • Skal du forny din fartøjslicens, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning
 • Søger du om fiskerilicens til fartøj for første gang, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning.

Du vil typisk få svar på din ansøgningen inden for 14 dage. Hvis der mangler information for at din ansøgning kan behandles vil du blive kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Du kan ansøge om licens til stenbider hele året.

 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet for Fiskeri og Fangst hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når vi har gennemgået din sag.

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.