Sendetilladelse - Ansøgning

For at kunne sende radio og tv, skal du først have 2 tilladelser:

•    En sendetilladelse, som giver tilladelse til at sende en beskrevet sendeflade
•    En frekvenstilladelse, som giver tilladelse til at sende på en bestemt frekvens og som godkender sendeudstyret

Sendetilladelsen gælder i 5 år, med mindre du har søgt om kortere tid.

Sendetilladelse til radio- og tv-virksomhed kan søges af:

•    Foreninger
•    Institutioner/virksomhed
•    Enkeltpersoner

Lokalt og kommunalt:
1) Selskabet, foreningen eller lignende skal have hjemsted i Grønland.
2) Selskabet, foreningen eller lignende skal opfylde dokumentationskravene i ansøgningen.

3) Programfladens indhold skal være lovlig.
4) Betingelserne for opnåelse af frekvenstilladelse skal være opfyldt.

Landsdækkende:
1) Selskabet, foreningen eller lignende skal have hjemsted i Grønland.
2) Selskabet, foreningen eller lignende skal opfylde dokumentationskravene i ansøgningen.

3) Programfladens indhold skal være lovlig.

4) Betingelserne for opnåelse af frekvenstilladelse skal være opfyldt.
5) Ansøgeren er ikke samtidig tildelt sendetilladelse inden for et lokalt område.

6) Ansøgerens finansielle grundlag findes tilfredsstillende.

7) Ansøgerens sendemuligheder findes tilfredsstillende.
8) Programfladen efter sit omfang og indhold antages at ville udgøre et væsentligt bidrag til befolkningens forsyning med kulturelle eller informative medietilbud.

I kan søge om frekvenstilladelse hos Radioforvaltningen.

Det er gratis at søge.
I kan finde ansøgningsskema til sendetilladelse her.

I skal sende ansøgningen med eventuelle bilag til Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.
I kan forvente svar på din ansøgning inden for cirka 1 måned.
I kan ikke klage over Selvstyrets afgørelser til en anden administrativ myndighed, men I kan indbringe sagen for domstolene.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.