Suliffeqarfiutilimmut MitID – suliffeqarfiit inummit ataatsimit ingerlanneqartut

Suliffeqarfiutilimmut MitID suliffeqarfinnut, oqartussanut peqatigiiffinnullu pisortani imminut sullitarinissamut aaqqiissutaavoq isumannaatsoq ullutsinnullu naleqqunnerusoq.

Suliffeqarfiutilimmut MitID tassaavoq:

 • suliffeqarfinnut, peqatigiiffinnut oqartussanullu pisortani digitalimik suliffeqarfiit aaqqiissutaat
 • atuisut, atuuffiit pisinnaatitaaffiillu aqussallugit ajornaallisaasoq
 • NemID-mi sulisut atsiornerat taarsiullugu atugassaq – NemID-mi sulisut atsiorneri aamma Atuisutut ingerlatsisut Virk-imit aaqqiissummi ataatsimoortumi MitID-mi katersorneqarput.
 • sulisut nutaat pilersissallugit ajornaallisaasoq. Aamma sulisut pisortani imminut sullitarinissamut aaqqiissutinut pisinnaatitaaffeqalernissaannik ajornaallisaasoq.

Sulisoqarussi imaluunniit peqatigiiffimmi inuttaqarussi suliffeqarfiutigisarsi sinnerlugu digitalimik suliaqartartussamik – assersuutigalugu Allagarsiat Digitaliusut atuarnissaannut imaluunniit pisortani imminut sullitariniarluni aaqqiissutinut allanut iserniaraanni – suliffeqarfittut imaluunniit peqatigiiffittut Suliffeqarfiutilimmut MitID-mik peqartariaqarpusi.

Malugiuk
Suliffeqarfiuteqaruit imaluunniit assersuutigalugu peqatigiiffiuteqaruit, aamma suliffeqarfiutigisat sinnerlugu digitalimik imminut sullitarinissamut aaqqiissutinut isersinnaasunik sulisoqanngikkuit imaluunniit peqatigiiffimmi suliaqartussaqanngikkuit, Suliffeqarfiutilimmut MitID-p piginissaa pisariaqanngilaq, matumanili ‘Suliffeqarfiutilimmut inuttut MitID’ atorsinnaallugu.

Suliffeqarfiutigisavit Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertinniarnera pitinnagu aqutsisoq Virk-imi CVR-imut nalunaarsortinnissaa eqqaamassavat – linki alla quppernermi allami ammassaaq:

Virk-imi paasissutissat atuakkit (qupperneq qallunaatuujuvoq)

Suliffeqarfiit peqatigiiffiillu sulisutut atsiorsinnaasunik ataatsiniit pingasunut amerlassusillit

Suliffeqarfiit peqatigiiffiillu sulisutut atsiorsinnaasut ataatsiniit pingasunut amerlassusilinnik peqarput 2022-mi oktobarip qaammataaniit Suliffeqarfiutilimmut MitID-mik pisaarsinnaapput.

Suliffeqarfiit peqatigiiffiillu sulisutut atsiorsinnaasunik pingasut qaangerlugit peqartut
Suliffeqarfiit peqatigiiffiillu sulisutut atsiorsinnaasunik pingasut qaangerlugit peqartut 2023-p aallartinneraniit Suliffeqarfiutilimmut MitID-mik peqalersinnaanissaat naatsorsuutigineqarpoq. Suliffeqarfigisarsi Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassuserussiuk atuisorpassuarnik pilersitsinissamut periarfissaqassaasi.  

Imaluunniit nammineerlusi aalajangersinnaavarsi atortorissaarutissinni sulisussi digitalimik kinaassusaasa pilersinnissaat aqunnissaallu siunertaralugit sumiiffissinni IdP-mik taaneqartartumik (Identity Provider) pilersitsinissassinnut.

Suliffeqarfiutigisanni kisimiikkuit suliffeqarfiutilimmut inuttut MitID pigisat atorsinnaavat. Assigiinnarpaa ‘Suliffeqarfiutilimmut inuttut NemID’ atoraanni.

Una aaqqiissut atorniaraanni Suiffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertinnissaq pisariaqanngilaq. Taamaallaat Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut piumasaqaatit MitID atorlugu siullermeerlutit NemLog-in-imik atuiffiusumut iserniartillugit akuerissagitit pisariaqarpoq.

Illit piginnittutut (tamakkiisumik peqataasutut akisussaasuullutit) pisortani imminut sullitariniarluni aaqqiissutinut allagarsiallu digitalimik atuarnissaannut suliffeqarfik sinnerlugu isersinnaaguit, Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut suliffeqarfiutigisat atassusertariaqanngilat.

Inuit ataasiakkaat kisimiillutik suliffeqarfinnik ingerlataqartut amerlanerpaat taamatut aaqqiissummik ajornaatsumik atuinissaat naatsorsuutigaarput, illilli nammineq aalajangertussaavat.

Suliffeqarfiutilimmut MitID atussallugu aalajangeruit
Illit suliffeqarfimmik piginnittutut Suliffeqarfiutilimmut MitID-mik atuinissamik toqqaaguit, atassusertinnissaq suliareqqaassavat – qanoq tamanna pissasoq ataaniittoq takuuk. Inuit suliffeqarfimmut piginnittutut inissisimasut (tamakkiisumik peqataasutut akisussaasuusut) kisimik Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertinnissamut isumaqatigiissusiorsinnaapput.

Aqutsisup suliffeqarfimmut inummit ataatsimit ingerlanneqartumut attuumassuteqarnera nalorninartoqarpat uppernarsaatit pisariaqartut pillugit paasissutissat allat atuarsinnaavatit:

Uppernarsaateqarnissamut piumasaqaatit pillugit paasissutissat atuarniarlugit una tooruk

Suliffeqarfiutissinni aqutsisuusoq taannaavoq Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusiisussaq. Anmelderitut taaneqartoq assersuutigalugu suliffeqarfimmi ingerlatsisoq atassusertinnissamut piareersaanissamut ikiuussinnaavoq. Atassusertinneq digitalimik ingerlanneqassaaq.
Digitalimik atassusertinnermi periutsit marluk atorlugit ingerlanneqarsinnaavoq:

Aqutsisutut inissisimasup MitID nammineq pigisani atorlugu atassusernissaq aallartissavaa. Isereernerup kingorna aqutsisup suliffeqarfik atassusertinniagaq toqqassavaa

 • Anmelderitut taaneqartup assersuutigalugu suliffeqarfimmi ingerlatsisup ikkussinissaq aamma atassusertinnissaq piareersalereersinnaavaa. Tamatuma kingorna aqutsisup kisimi anmelderip toqqagai akuerisinnaavai.
 • Suliffeqarfiit amerlanerpaat Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut digitalimik isumaminik atassusernissaat pisinnaavoq. Ilaatigullu piumasaqaataavoq virk.dk-mi CVR-imi suliffeqarfimmut aqutsisup nalunaarsorsimanissaa.

Suliffeqarfiit ilaat isumaminnik atassusernissaat pisinnaanngilaq, suliffeqarfiullu Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertinnani uppernarsaatinik nassiussinissaq pisariaqarluni. Suliarineqarnera ulluni suliffiusuni qulini sivisussuseqarsinnaavoq. Oqartussaasut amerlasuut namminneerlutik tamatuminnga suliaqarnissaat naatsorsuutigisinnaavaat.

Aqutsisumut piumasaqaatit
aqutsisutut suliffeqarfiup aqutsisoqarfiani ilaasortaasariaqarputit (CVR-imiit allatigulluunniit uppernarsaanikkut) assersuutigalugu piginnittuullutit, pisortaqatigiinni ilaasortaallutit imaluunniit siulittaasuullutit.

Atassusertinniarnermi ingerlatsisinnaasumik (suliffeqarfimmi ingerlatsisinnaasumik) suliffeqarfissinni Suliffeqarfiutilimmut MitID-mi atassusertinniarnermi ikkussisussamik isumaginnittussamik toqqaassaatit.

Malugiuk
NemID-mi sulisutut atsiorsinnaanerit nuussagussigit, suliffeqarfiutigisarsi Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassuserniartillugu, maannakkut NemID-mi ingerlatsisuusoq Nets-imiit linkimik mailikkut allagarsissaaq.

Suliffeqarfiutilimmut MitID-mik suliffeqarfiutigisavit pisaarnissaanut piareersarneq isumassarsiatsialaavoq.

Piareersarnissinni makku isumagisinnaavasi:

 • Ingerlatsisinnaasut sulisullu atsiorsinnaasut eqqarsaatigalugit torersaanikkut.
  Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassuserussi ingerlatsisinnaasut sulisullu atsiorsinnaasut pisariaqartitasi kisimik nuunneqassapput. NemID-mi ingerlatsisinnaasutut kikkut inissisimanersut uunga iseriarlusi www.medarbejdersignatur.dk takusinnaavasi.
 • Suliffeqarfik imaluunniit peqatigiiffik sinnerlugu pisortani imminut sullitarinissamut aaqqiissutinut sulisusi/peqatigiiffimmi inuttasi qanoq isertassanersut aalajangersiuk.
 1. Qanorluunniit aalajangeraluarussi inuttut data-t suliffeqarfiup data-niit immikkoortinneqassapput:Sulisut/peqatigiiffimmi inuttat MitID-tut atuisutullu ID-tut atugassaat namminneq pitik atorlugit ingerlatsisinnaapput. Taamaallaat suliffeqarfimmiit aamma sulisut imaluunniit peqatigiiffimmi inuttat ataasiakkaat akuersinissaat pisariaqarpoq.
 2. Sulisut/peqatigiiffimmi inuttat MitID immikkut ittoq inuussutissarsiuteqarnermut taamaallaat tunngatillugu atorsinnaavaattaaq. Atuisutut ID immikkut ittoq atorneqassaaq, aamma

A.    MitID appi inuttut atortagaq atorneqarsinnaalluni. Taamaalilluni MitID appimi inuttut suliffeqarfiutilittullu atuisuuneq atorneqarsinnaapput.
B.    imaluunniit assersuutigalugu sulinermut atatillugu oqarasuaammi MitID nutaaq. Taamaalillutit MitID appi inuttut aamma suliffeqarfiutilimmut MitID appi pigissavatit.

 • Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertinnginnermi aqutsisutut inissisimasusi pillugit paasissutissat CVR-imi nutarterlutik nalunaarsorsimanissaat qulakkiissallugu.
  CVR-imi nalunaarsorfimmi aqutsisut nutarterniarlugit una tooruk (qupperneq qallunaatuuinnaavoq)

  CVR-imi nalunaarsuiffimmi aqutsisunik ilanngussinissamut ajornartorsiuteqarussi Virk attavigisiuk:

  Aqutsisumik nalunaarsuinermut atatillugu Virk attavigiuk (qupperneq qallunaatuujuvoq)

  CVR-imi nalunaarsuiffimmi suliffeqarfissinniit aqutsisut nalunaarsorsinnaanngikkussigit Suliffeqarfiutilimmut MitID-mi atassuserniarnermi aqutsisup suliffeqarfimmut attuumassuteqarnera assersuutigalugu ataatsimeersuarnermiit imaluunniit siulersuisut ataatsimiinneranniit imaqarniliaq uppernarsaatitut ikkutissavarsi.

  Uppernarsaatit taama ittut scannereerlugit pigineqarsinnaapput ikkunniarneri ajornannginnerussapput.

  Aqutsisup suliffeqarfimmut attuumassuteqarneranut takussutissatut uppernarsaat piumasaqaataasoq pillugu paasissutissat allat atuakkit:

Uppernarsaateqarnissamut piumasaqaat pillugu paasissutissat takuniarlugit una tooruk

Piareersarneq

Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertinneq naammassiniarlugu makku piareersimatissavatit:

 • Kinassusaa ilisimassavat: Suliffeqarfiutilimmut MitID-mi suliffeqarfimmik ingerlatsisussatut atuisup aqqa, e-mailia aamma inuuia (inuttut normua aamma oqarasuaataata normua pisariaqanngillat). Suliffeqarfimmi ingerlatsisoq ilaatigut Suliffeqarfiutilimmut MitID pillugu suliffeqarfimmi ikkussinissamut akisussaaffeqarpoq.
 • Illit mailit suliffeqarfimmut attuumassuteqassaaq.
 • Iserniarlutit MitID namminneq inuttut atukkat atussavat. MitID inuttut atukkat taamaallaat kinaassutsivit uppernarsarnissaanut aamma Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertinnerup akuerinissaanut atorneqassaaq allanullu siammarterneqarnaviarani.

Una tuussavat ilitsersuut ammarniarlugu uunga tunngasoq aqutsisumut atassusernissaq (PDA-fil)

Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassuserniarluni una tuussavat

Aallartinnginnermi
Suliffeqarfiup Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertinnissaa piareersarniarlugu anmelderitut ilitsersuutit uku atussavatit.

 • Atassusertinniarneq naammassiniarlugu suliffeqarfimmi aqutsisup atassusertinneq kingorna akuerissavaa.
 • Aqutsisoq suliffeqarfimmi aqutsisunut ilaasortaanini uppernarsarsinnaassavaa, ass. piginnittuunermigut, pisortaqatigiinni ilaasortaanermigut, siulittaasuunermigut.

Aqutsisup suliffeqarfimmut attuumassuteqarnerata akueriniarnera suliarisassaavoq suliffiillu ullut qulit tungaannut sivisussuseqarsinnaalluni – uppernarsaatinik peqannginnermi sivisunerusinnaalluni.

Atassusertinniarnermittaaq ingerlatsisussamik (suliffeqarfimmi ingerlatsisussamik) Suliffeqarfiutilimmut MitID-mi suliffeqarfiup ikkunniarneranik isumaginnittussamik toqqaassaatit.

Malugiuk
Aqutsisup CVR-imi nalunaarsuiffimmi atuuffia inuttullu normua nalunaarsorsimappata aqutsisup suliffeqarfimmut attuumassuteqarnerata akueriniarnerata suliarisassaanera pinngitsoortinneqarsinnaavoq.

Piareersarneq

Kinassusaa ilisimassavat: Suliffeqarfiutilimmut MitID-mi suliffeqarfimmik ingerlatsisussatut atuisup aqqa, e-mailia aamma inuuia (inuttut normua aamma oqarasuaataata normua pisariaqanngillat). Suliffeqarfimmi ingerlatsisoq ilaatigut Suliffeqarfiutilimmut MitID pillugu suliffeqarfimmi ikkussinissamut akisussaaffeqarpoq.

Aqutsisup suliffeqarfimmut attuumassuteqarnera uppernarsassallugu pisariaqartinneqarsinnaavoq, ass. atorfinitsitaanermut isumaqatigiissutip assilinera, ataatsimeersuarnermit imaqarniliaq atorneqarsinnaasoq, uppernarsaat assitalik imaluunniit akissarsiat allagartaat.

Atassusertinnissamut isumaqatigiissutip nassiunneraniit (uppernarsaatitut ilanngunneqartoq naammassinnippat) aqutsisup akueriniarnera ulluni suliffiusuni qulini sivisussuseqarsinnaavoq.

Iserniaruit MitID nammineq inuttut atukkat atussavat. MitID inuttut atukkat kinaassutsivit uppernarsarnissaanut taamaallaat atorneqassaaq allanullu siammarterneqarnaviarani.

Anmelderip atassusernissaanut ilitsersuut ammarniarlugu una tooruk (PDA-fil)

Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassuserniarlutit una tooruk

Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertereersimagussi maanna iseriaannaavusi.

Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertereersimagussi ingerlatsisinnaasut atuisullu isersinnaapput. Suliffeqarfiutilimmut MitID-mi atuisuutisi suliffeqarfiutigisarsi sinnerlugu ilaatigut MitID atorlugu isersinnaapput.

Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut iserit

Malugiuk
Aqutsisutut Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut atassusertereersimaussi aatsaat Suliffeqarfiutilimmut MitID-mut isersinnaavutit.

Uannga allanneqarpoq: Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik

Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiivik

Oqarasuaat: +45 33 98 00 20
E-mail:  MitID Erhverv support (mitid-erhverv.dk)

Ammasarfiit 

- Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 04.00-16.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)
- Arfininngorneq, sapaat sapaassuarnilu nal. 06.00-12.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)

Malugiuk:
Danmarkimi MitID Erhverv pillugu ikiorsiiviup attaveqarfiginerani oqaatsit qallunaatut atorneqarmata.

 
Suliffeqarfiutilimmut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Suliffeqarfiutilimmut isilerputit. Innuttaasumut nuunniaruit, qulaani ‘Innuttaasumut’ toqqassavat.