Annikitsumik aatsitassarsiornissamik akuersissummik qinnuteqarneq

Piffinni ujaqqanik pinnersaasiassanik ujaqqanillu allanik nunatsinneersunik iluaquteqarluni minnerusunik inuussutissarsiornermik ingerlatsinerit ineriartortinneqarnissaasa tapersersorneqarnissaat Inatsisartut kissaatigaat. Taamaammat piffinni aatsitassarsiornermik ingerlatsinermut annikinnerusunillu qalluinermut malittarisassanik sukumiisunik sanasoqarpoq.

Annikitsumik aatsitassarsiornermik aaqqissuussinerit inunnut aalajangersimasumik nunatsinnut attuumassuteqartunut sammititaapput. Annikitsumik aatsitassarsiorsinnaanermik akuersissut piffinni aalajangersimasuni aatsitassarsiornernik assigiinngitsunik, katersinermit qalluinermut kiisalu suliarinneqqaarnermut taamatullu ujaqqanik pinnersaasiassanik allanillu tuniniaasinnaanermut pisinnaatitsisarpoq.

Akuersissutit
Annikitsumik aatsitassarsiorsinnaanermik pisinnaatitsissutit assigiinngitsut marluupput:

 • Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaalluni akuersissut
 • Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaanani akuersissut

Piffissaq akuersissutit atuuffiat ukiunik pingasunik sivisussuseqartarpoq.

 

Annikitsumik aatsitassarsiorsinnaanermut akuersissut inunnut ataasiakkaanut kisiat tunniunneqartarpoq, suliffeqarfinnuunngitsoq.

Annikitsumik aatsitassarsiornermut pisinnaatitsissummik piniaruit, ikinnerpaamik ukiuni tallimani kingullerni Kalaallit Nunaanni najugaqarlutillu akileraartussaatitaasimasariaqarputit. Malittarisassamit tassannga immikkut pineqarnissat qinnutigisinnaavat, Kalaallit Nunaat qimakkallarlugu soorlu ilinniarnermut tunngatillugu aallaqqasimaguit.

Ullorsiutit naapertorlugit ukiup ataatsip iluani amerlanerpaamik annikitsumik aatsitassarsiornermut akuersissutinik tallimanik peqarsinnaavutit. Tamanna annikitsumik aatsitassarsiornermut akuersissutinut kisermaassisussaatitaalluni kisermaassisussaatitaananilu pisinnaatitsissutinut atuuppoq. Tassa assersuutigalugu annikitsumik aatsitassarsiornermut akuersissutinik kisermaassisussaatitaanngitsunut marlunnik kiisalu annikitsumik aatsitassarsiornermut akuersissutinik kisermaassisussaatitaasunut pingasunik pisinnaatitsissutinik pigisaqarsinnaavutit.

Anninitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaalluni kisermaasisussaatitaananilu akuersissutinut piumasaqaatit tamanut atuuttut:

 • Akuersissut amerlanerpaamik inunnut tallimanut tunniunneqarsinnaavoq
 • Suliat tamarmik misissuinernik ingerlatsinerni malittarisassat naapertorlugit ingerlanneqassapput
 • Iluaquteqarnermi akitsuummik (royaltymik) atulersitsisoqarpat taamaattumut akiliisussanngortinneqarsinnaavutit, taamatullu aatsitassanik nakkutiliinernik Kalaallit Nunaanni atulersinneqartunut ilaatinneqalissaatit
 • Misissueqqissaarnernik piiaanernillu suliat qanoq amerlatigisut ingerlanneqarsinnaanerannut piumasaqaateqartoqanngilaq
 • Ingerlatanut annertuunut avatangiisinut annertuumik sunniuteqartussatut ilimagineqartunut taamaallaat avatangiisinik naliliinernik piumasaqaateqartoqartassaaq. Naliliineq taanna aatsitassanut oqartussaasunit isumagineqartassaaq
 • Malugiuk: Akuersissutit assigiinngitsut marluk taakku tamarmik immikkut allanik piumasaqaatitaqarmata

Ukiumoortumik nalunaarusiaq
Misissueqqissaarnernik piiaanernillu ingerlatatit pillugit ukiumoortumik nalunaarusiamik nassiussisassaatit.

Annikitsumik aatsitassarsiornermik akuersissummik pigisaqaruit ukiumoortumik nalunaarusiamik, suliat suut akuersissutit atorlugu suliarisimanerannik, ujarassiornermi nutaamik paasisaqarsimanernik imaqartumik nassiussissaatit. Taamattaaq ujaqqat piiarneqartut annertussusaat pitsaassusaallu, immaqalu suliareqqinneqarsimaneri, tunisat avammullu tunisat nalunaarutigineqassapput.

Una tooruk ”Ukiumoortumik nalunaarusiornissamut immersugassaq” ammarniarukku

 

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaanani akuersissut 500 kr-inik akeqarpoq.

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissut 1.000 kr-inik akeqarpoq.

 

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaalluni kisermaassisussaatitaananilu akuersissummik qinnuteqassaguit ima iliussaatit:

 • Qinnuteqarnermi immersugassiaq immersussavat
 • Qinnuteqarnermi nalunaarnermilu akiligassaq akilerlugu. Akiligassap kontollu normua akiliiffissaq qinnuteqarnermi immersugassiami allassimapput

Qinnuteqaammut ilanngullugu uppernarsaatit makku ilanngutissavatit:
 • Ukiuni tallimani qaangiuttuni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimaneq, sumi najugaqarnermi uppernarsaatikkut
 • Ukiuni tallimani qaangiuttuni Kalaallit Nunaanni akileraartussaatitaanermut uppernarsaat, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup uppernarsaaneratigut
 • Qinnuteqarnermi nalunaarnermilu akiliutivit akilersimanera

Qinnuteqarnermi immersugassiat:
Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissut

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaanani akuersissut

Ajornanngippat qinnuteqarnermi immersugassiaq qarasaasiakkut immersussavat.

Immikkut pineqarnissat qinnutigisinnaavat
Ikinnerpaamik ukiuni tallimani kingullerni Kalaallit Nunaanni najugaqarsimanngikkuit akileraartussaatitaasimanallu, Kalaallit Nunaat qimakkallarsimasimagukku soorlu ilinniarnermut tunngatillugu aallaqqasimallutit, annikitsumik aatsitassarsiornermut pisinnaatitsissummik piniarusukkuit immikkut pineqarnissat qinnutigisinnaavat.

Ilitsersuisoqarluni aatsitassanik paasisassarsiornianik angallassineq
Qinnuteqarnerit naapertorlugu ilitsersuisoqarluni aatsitassanik paasisassarsiornianik angallassisinnaanermut akuersissummik pisinnaavutit.

Una tooruk ”Ilitsersuisoqarluni aatsitassarsiorluni angalaarnerit ingerlanneqarnissaannut akuersissuteqarnissaq pillugu qinnuteqaat” ammarniarukku

 

Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaalluni akuersissutit misilittagaqarnerusunik teknikikkullu inerisarneqarnerusunik aatsitassarsiornernik ingerlatsivittut eqqarsaataapput, tassani aatsitassaqarneranik ilisimasaqarneq takussutissaqarneraluunniit tunuliaqutaralugit piffimmi aalajangersimasumi niuernermik aallaaveqartumik pisuussutinik piiaanissat pilersaarusiorneqartarput.

Annikitsumik aatsitassarsiornermi kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi immikkut piumasaqaatit:

 • Piffimmi 1 km2-tut annertutigisimi, illit nammineq uuttuusikkanni (1000 x 1000 meter avannamit kujammut kiisalu kangianit kimmut eqqortumik uuttuusikkanik) ujarlernissamik qalluinissamillu pisinnaatitsivoq

 • Piffinni aatsitassarsiorfittut kisermaassiffittut pisinnaatitaaffigineqartuni, taamatulluunniit ingerlatsivissatut nalunaarutigineqartuni katersisoqarsinnaananilu piiaasoqarsinnaanngilaq

 • Aatsitassanik Aqutsisoqarfiup akuersissummik pigisaqartup akuersissuteqarfimmi inuit qulingiluat angullugit sulisoqarsinnaanera akuerisinnaavaa

 • Sakkunik tigummiartakkanik atuisinnaavutit, tassani sakkut, atortut, ilioraaviit maskiinallu minnerit ilanngullugit. Sakkut tassaasinnaapput qillerutit tigummiaannartakkat, sequtserutit sillallu

 • Sakkunik arlaannik ingerlatalinnik atuinissat kissaatigigukku, taava qinnuteqarfissami immersugassat tassunga tunngasut immersussavatit. Assersuutigalugu maskiinanik annerusunik atuinissamut kiisalu qillerinissanut qaartiterinissanullu akuersissummik pisinnaavutit

 • Piffissaq akuersissutip atuuffia, taamaalillunilu piffimmi kisermaassisussaatitaaneq ukiut qulikkaarlugit sivitsorneqarsinnaavoq, piffissarli akuersissutip atuuffia ukiunit 30-nit sivisunerussanngilaq

Aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutip sivitsorneqarnissaa
Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaalluni akuersissutaativit sivitsortinnginnerani ukiuni siullerni pingasuni piffimmi aalajangersimasuni aatsitassanik piiarneqarsinnaasunik nassaartoqareerlunilu piiaanerit aallartereersimassavatit. Taamaattoqarpat piffimmut aalajangersimasumut akuersissut ukiut qulikkaarlugit sivitsorneqarsinnaavoq. Piffissarli akuersissutip atuuffia ukiunit 30-nit sivisunerussanngilaq.

Una tooruk ”Aatsitassanik piiaanissamut kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissutip sivitorneqarnissaa pillugu qinnuteqaat” ammaniarukku

 

Annikitsumik aatsitassasiornermik kisermaassisussaatitaanani akuersissutit pisariitsumik aatsitassanik katersinernik ingerlatsinernut sammititaapput, tassanilu sakkut atortullu tigummiaannartakkat kisimik atorneqarsinnaapput. Taamatut ingerlatsinerit nalinginnaasumik piffimmik aallaaveqartumik piniarnermik aalisarnermillu inuussutissarsiornermik ingerlatsinermut ilapittuutitut ingerlanneqarsinnaapput.

Annikitsumik aatsitassarsiornermi kisermaassisussaatitaanani akuersissummi immikkut piumasaqaatit:

 • Akuersissut inunnut ataasiakkaanut kisiat tunniunneqartarpoq, suliffeqarfinnuunngitsoq

 • Kalaallit Nunaanni kommunit tallimat ilaanni ataatsip iluani misissueqqissaarnermut piiaasinnaanermullu pisinnaatitsivoq

 • Piffinni aatsitassarsiorfittut kisermaassiffittut ingerlanneqartuni, taamatulluunniit ingerlatsivissatut nalunaarutigineqartuni katersisoqarsinnaananilu piiaasoqarsinnaanngilaq

 • Ujarlernerit aatsitassanillu iluaquteqarnernik suliat ilinnit akuersissutilittut kiisalu illoqutigisannit taamaallaat ingerlanneqarsinnaapput

 • Sulineq taamaallaat sakkunik tigummiaannartakkanik motooreqanngitsunik, soorlu kaattat, qussaattat, sillat ikuttaalu, atuilluni ingerlanneqarsinnaavoq. Sakkunik motooritalinnik atuinissat kissaatigigukku, taava qinnuteqarfissami immersugassat tassunga tunngasut immersussavatit.

 

Qinnuteqaatit ilanngussallu ajornanngiffiatigut e-mailikkut Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut nassiunneqassapput.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup qinnuteqaatit suliarissavaa ataavartumilu suliamut tunngasunik ilisimatittassallutit. Qinnuteqaatip qaammatit pingasut ingerlaneranni suliarineqarsinnaanera ilimagineqarpoq.

 

Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarunnaarlutillu akileraartartuujunnaaruit, sapinngisamik piaarnerpaamik Aatsitassanut Aqutsisoqarfik attavigissavat.

 

Naalakkersuisut aalajangigaat allaffissornerup iluani maalaarutigineqarsinnaanngillat. Aalajangernermut tunngasumik maalaarsinnaanerit nalornigukku, Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik attavigisinnaavat.

 

Uannga allanneqarpoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik

Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 68 00
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Nittartagaq: www.govmin.gl
Suliffeqarfiutilimmut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Suliffeqarfiutilimmut isilerputit. Innuttaasumut nuunniaruit, qulaani ‘Innuttaasumut’ toqqassavat.