Ansøg om godkendelse som fødevarevirksomhed

Hvis du vil producere, transportere, opbevare, importere og/eller sælge fødevarer, skal din virksomhed godkendes til dette.

Din virksomhed skal have en godkendelse, før du må gå i gang med at drive fødevarevirksomhed.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) godkender fødevarevirksomheder, der producerer eller sælger produkter til hjemmemarkedet.

VFMG er ansvarlig for at godkende fødevarevirksomheder, der vil eksportere vegetabilske produkter (dvs. produkter som stammer fra eller er fremstillet af dele fra planter, f.eks. tang).
Fødevarestyrelsen i Danmark (FVST) er ansvarlig for at godkende fødevarevirksomheder, der vil eksportere animalske produkter (dvs. produkter som stammer fra eller er fremstillet af dele fra dyr).

Her kan du læse om, hvordan du ansøger om at få din virksomhed godkendt som fødevarevirksomhed.

Betingelser for primærproducenter
Fangere, fiskere, landmænd og grøntavlere som producerer fødevarer, samt personer eller virksomheder der indsamler vilde produkter, er primærproducenter. Der er ikke krav om, at primærproducenter skal have en godkendelse som fødevarevirksomhed. F.eks. kræver privat og lejlighedsvis salg af fisk eller nedlagt vildt direkte fra fanger/fisker til forbruger ikke en godkendelse fra VFMG.

En fanger/fisker må dog stadig ikke sælge fødevarer der er sundhedsskadelige, dvs. kan gøre folk syge.

Det koster ikke noget at ansøge om at blive godkendt som fødevarevirksomhed.

Når du ansøger om godkendelse som fødevarevirksomhed, skal du oplyse, hvilken kategori din virksomhed hører ind under:

  A) Kiosk og supermarked (uden køle- eller frysevarer)
  Detailhandels fødevarevirksomhed, som udelukkende forhandler færdigemballerede fødevarer, der ikke skal oplagres på køl eller frys.

  B) Kiosk og supermarked (uden behandling af fødevarer)
  Detailhandels fødevarevirksomhed, som kan forhandle alle færdigemballerede fødevarer, inkl. fødevarer, der skal opbevares på køl eller frys.

  C) Kiosk, supermarked, delikatesse, bager, slagter (forskellige typer tilvirkning af fødevarer)
  1. Kiosk; de kan forhandle alle færdigemballerede fødevarer, og tilvirke og forhandle produkter som kun kan varmes.
  2. Supermarked; de kan forhandle alle færdigemballerede fødevarer, samt tilvirke og forhandle brød, kager, delikatesser af kød og fisk.
  3. Bager og konditor; de må kun tilvirke og forhandle brød og kager og nogle færdigemballerede fødevarer.
  4. Slagter, delikatesse og charcuteri; de må kun tilvirke og forhandle kød og kødprodukter og nogle færdigemballerede fødevarer.

  D) Kantine, institutionskøkken og catering
  Fødevarevirksomhed som kan tilvirke uforarbejdede samt færdigemballerede fødevarer, med henblik på forhandling eller servering til en lukket kundekreds.

  E) Offentligt spisested (fx. restaurant, take-away, pølsevogn)
  Fødevarevirksomhed som kan tilvirke uforarbejdede samt færdigemballerede fødevarer, med henblik på servering og forhandling direkte til den endelige forbruger.

  F) Lager, kølehus og frysehus
  Fødevarevirksomhed som udelukkende opbevarer og transporterer færdigemballerede fødevarer for fødevaregodkendte virksomheder.

  G) Fiskefabrik, slagteri, bageri og tørrehus
  Produktionsvirksomhed som fremstiller varer, som sælges til andre virksomheder eller private forbrugere.

Vejledninger til kategorier af fødevarevirksomheder:
VFMG har lavet vejledninger til tre forskellige kategorier af fødevarevirksomheder:

 

Hvis din virksomhed vil producere eller sælge fødevarer til hjemmemarkedet, skal du ansøge om godkendelse hos Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG).

Hvis du vil producere eller sælge fødevarer til eksport, skal du tage kontakt til og ansøge om godkendelse hos Fødevarestyrelsen i Danmark (FVST).

Ansøgning om godkendelse som fødevarevirksomhed (hjemmemarked)
For at søge om at blive godkendt som fødevarevirksomhed skal du indsende en udfyldt og underskrevet ansøgningsblanket til VFMG.

Klik her for at hente ansøgningsblanketten

Du skal vedlægge følgende til ansøgningen:

 1. Plantegning over virksomheden.
 2. Egenkontrolprogram for virksomheden.
 3. En beskrivelse af virksomhedens aktiviteter.


Læs mere om hvad et egenkontrolprogram er her: Egenkontrol og gode arbejdsgange

I forbindelse med godkendelsen af din virksomhed, vil du enten få besøg af en tilsynsførende fra VFMG, eller blive bedt om at sende billeder af virksomhedens lokaler til VFMG.

Når VFMG har modtaget din ansøgning om godkendelse som fødevarevirksomhed, vil VFMG behandle din sag. Der kan være en svartid på op til 10 hverdage for henvendelser til VFMG.

Hvis VFMG mangler information eller mere materiale for at vurdere din virksomhed, vil du blive bedt om at eftersende dette. Sagsbehandlingstiden afhænger også af, hvad der skal godkendes, og om der f.eks. skal gøres tiltag i virksomheden, før denne kan godkendes.

Procedure

Du skal som virksomhedsejer indhente fornyet godkendelse, hvis du fore¬tager væsentlige bygnings- og indretningsmæssige ændringer i virksomheden, eller hvis grundlaget for godkendelsen ændres væsentligt, herunder hvis virksomhedens aktiviteter ændres.

Ved ejerskifte i fødevarevirksomheden skal du meddele dette til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG).

Der er ingen ansøgningsfrist.

Du kan klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det skriftligt, enten digitalt til apnn@nanoq.gl eller pr. brev til:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Du skal i klagen anføre:

 • Dit navn og kontaktoplysninger
 • Fødevarevirksomhedens navn og adresse
 • Sagsnummer
 • Hvad du vil klage over


Din klage skal være modtaget inden fristens udløb. Klager, som modtages efter fristens udløb, vil normalt ikke blive behandlet.

Skrevet af: Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.