Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

For at få alderspension, skal du:

 • være fyldt 67 år
 • være dansk statsborger eller have haft fast bopæl i Grønland i de seneste 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet.
 • have haft fast bopæl i mindst 3 år inden for Rigsfælleskabet (Danmark, Grønland og Færøerne) mellem det fyldte 15. år og pensionsalderen.

Klik her for at læse mere om alderspension

For at få tidlig pension, skal du:
 • være fyldt 65 år og ikke fyldt 67 år.
 • være nedslidt, og have mindst 35 års anciennitet
 • 35 års anciennitet skal være i forbindelse med hårdt fysisk eller psykisk arbejde.
 • fortsat være aktiv på arbejdsmarkedet.

Klik her for at læse mere om tidlig pension

 

Taksterne reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksterne for 2021 er således:

 • Grundpension for alle er årligt: 64.239,00 kr.

 • Pensionstillæg til enlige alderspensionister er årligt: 79.683,00 kr.

 • Pensionstillæg til alderspensionist, der lever i parforhold med en person, der ikke er berettiget til pension, såfremt parret har en samlet aktuel indkomst på under 300.000 kr. 79.683,00 kr.

 • Pensionstillæg til alderspensionist med partner årligt: 44.292,00 kr.

Aftrapning af alderspension
Du kan godt have en indkomst ved siden af din alderspension.

Der er dog fastsatte grænser for, hvor meget du må tjene årligt, før din alderspension bliver reduceret eller helt bortfalder.

Aftrapning starter ved:
 • 383.666 kr. for grundpensionen. Grundpensionen bortfalder helt, hvis du tjener 544.263 kr. eller mere.

 • 183.000 kr. for tillægspensionen til pensionist med ikke- pensionsberettiget ægtefælle/samlever. Parrets samlede indkomst skal være under 300.000 kr. Tillægspensionen bortfalder helt, hvis du og din ægtefælle/samlever tjener 300.000 kr.

 • 183.000 kr. for tillægspensionen til pensionist med ægtefælle/samlever. Tillægspensionen bortfalder helt, hvis du og din ægtefælle/samlever tjener 384.327 kr. eller mere.

 • 156.000 kr. for tillægspensionen til enlige. Tillægspensionen bortfalder helt, hvis du tjener 383.666 kr. eller mere.

 

Du kan få tilkendt alderspension fra den 1. i måneden efter, at du har ansøgt om alderspension, og opfylder betingelserne for modtagelse af alderspension.

Du udfylder 2 skemaer, som du kan finde på hjemmesiden i din kommune eller ved henvendelse til kommunens borgerservice.

 

Hvis du har udfyldt din ansøgning korrekt og har vedlagt den nødvendige dokumentation, kan du forvente svar inden for 10 hverdage.

Du kan få tilkendt alderspension fra den 1. i måneden efter, at du har ansøgt om alderspension, og opfylder betingelserne for modtagelse af alderspension.

 

Du kan klage over afgørelser fra kommunalbestyrelsen til Det Sociale Ankenævn.

Du kan klage over kommunens afgørelser over:

 • Udbetaling og administration af alderspension
 • Afslag på alderspension
 • Afslag på tillæg

Klik her for at klage

 

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.