Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Mineraljagten - Ujarassiorit

Mineraljagten eller Ujarassiorit er navnet på den populære mineraljagtkonkurrence i Grønland. Alle der bor i Grønland kan indsende stenprøver, der er fundet i naturen, og få dem undersøgt hos Afdeling for Geologi under Departementet for Mineralske Råstoffer. De mest interessante prøver udløser hvert år en præmie.

Det er Departementet for Mineralske Råstoffer, der står for konkurrencen, og dommerkomiteen består af geologer fra Råstofdepartementet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Ujarassiorit blev startet i 1989 og er nu en fast tradition i Grønland. Ujarassiorit er med til at give lokalbefolkningen viden om og interesse for de mineraler, der findes i deres område. Samtidig får geologerne gavn af befolkningens lokalkendskab. I flere tilfælde har indsendte stenprøver også medvirket til, at udenlandske selskaber har påbegyndt deres mineralefterforskning i Grønland.

Du kan læse mere om Ujarassiorit på www.ujarassiorit.gl.

 

 • Du skal have folkeregisteradresse i Grønland
 • Konkurrencen er kun for amatører
 • Du kan kun indsendes prøver fra Grønland. Kun prøver med nøjagtigt angivet fundsted kan præmieres. De indsendte prøver returneres ikke
 • Prøver, der stammer fra kendte mineraliseringer, kan kun præmieres, hvis de kan give nye oplysninger om forekomsten
 • Du må ikke indsamle prøver i områder, hvortil der er udstedt udnyttelsestilladelse i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland. Ligeledes skal du følge eventuelle kommunale bestemmelser
 • Du opnår ikke rettigheder i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland ved at deltage i Ujarassiorit

 

Det er gratis at sende prøver ind til Ujarassiorit. På alle landets posthuse kan man få udleveret forsendelsesmateriale og sende sin prøve med portoen betalt.

 

Sådan gør du, hvis du finder en interessant sten og vil have den med i Ujarassiorit:

 1. Henvend dig på posthuset, hvor du kan få udleveret en papæske, hvori du kan sende prøven gratis. Der hører en følgeseddel med papæsken
 2. Udfyld følgesedlen med navn, adresse samt et præcist fundsted. Afmærk fundstedet på et kort over lokalområdet
 3. Følgesedlen skal sendes med prøven. Indsend prøven så Råstofstyrelsen har den inden 1. oktober

 

Hos Råstofdepartementet undersøges prøven af en geolog, og indsenderen får et brev med oplysninger om hvilke mineraler der er i prøven. Særligt interessante prøver sendes til analyse på et laboratorium. Når resultatet af analyserne er klar, udvælges de prøver, der præmieres.

 

Der gives pengepræmier til indsendere af vigtigste mineralprøver. Præmierne er skattefrie.

Præmieoversigten i 2020 er således:

 • 1 førstepræmie på 55.000 kroner
 • 1 andenpræmie på 25.000 kroner
 • 2 tredjepræmie på hver 10.000 kroner
 • 4 fjerdepræmier på hver 5.000 kroner

 

Du skal sende din prøve inden 1. oktober.

 

Skrevet af: Departementet for Mineralske Råstoffer

Departementet for Mineralske Råstoffer
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 68 00
E-mail: ASN@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.