Ansøg om midler fra miljøfonden til et miljøfremmende projekt

Miljøfonden støtter projekter, som gavner miljøet i Grønland. Inatsisartut vedtog i efteråret 2018 at etablere miljøfonden. Miljøfonden skal understøtte det vigtige arbejde med at forbedre miljøforholdene i hele landet.

Midler fra miljøfonden kan søges af blandt andet kommuner, erhvervsliv, skoleklasser, NGO’er og privatpersoner.

Der kan søges midler til:

 • Etablering eller opgradering af natrenovationsanlæg, spildevands- og natrenovationsløsninger samt pilotprojekter med fokus på udvikling af området. Der er afsat i alt 3 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Håndtering af tabt og mistet fiskeudstyr og andet affald i havet samt renholdelse af fiske- og fangstpladser. Der er afsat i alt 2.5 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Projekter der fremmer affaldssortering, genanvendelse eller kompostering samt projekter, der mindsker udledningen af mikroplast. Der er afsat i alt 1 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Kommunale projekter vedrørende opgradering af affaldshåndtering, indkøb af materiel til understøttelse af den nationale affaldsløsning og oplæring af mandskab. Der er reserveret 7.5 mio. kr. til kommunerne og derudover er der også afsat næsten 1 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Projekter, der medfører en øget miljøbevidst adfærd hos borgere eller virksomheder. Der er afsat i alt 1 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Andet

I perioden fra 04.12.2023 til 12.02.2024 vil der være mulighed for at ansøge midler fra miljøfonden. Når ansøgningsrunden er afsluttet, vil ansøgningerne blive behandlet af afdelingen for Miljø og Beredskab fra departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Behandlingsperioden vil strække sig over de efterfølgende 2-4 måneder, hvor der vil træffes afgørelse, hvorvidt den enkelte ansøgning er godkendt eller afvist. Der vil blive sendt tilbagemeldinger på ansøgningerne løbende, jævnfør de kontaktinformationer, som er opgivet i ansøgningsblanketten.

Læs mere om miljøfondens tidligere projekter nedenfor.

Beretning om milojfonden 2019 KAL&DK.pdf (naalakkersuisut.gl)

Beretning om miljofonden 2020 KAL&DK.pdf (naalakkersuisut.gl)



For at kunne ansøge om midler fra miljøfonden, skal projektet omhandler et af de følgende fokusområder:

 • Etablering eller opgradering af natrenovationsanlæg, spildevands- og natrenovationsløsninger samt pilotprojekter med fokus på udvikling af området. Der er afsat i alt 3 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Håndtering af tabt og mistet fiskeudstyr og andet affald i havet samt renholdelse af fiske- og fangstpladser. Der er afsat i alt 2.5 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Projekter der fremmer affaldssortering, genanvendelse eller kompostering samt projekter, der mindsker udledningen af mikroplast. Der er afsat i alt 1 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Kommunale projekter vedrørende opgradering af affaldshåndtering, indkøb af materiel til understøttelse af den nationale affaldsløsning og oplæring af mandskab. Der er reserveret 7.5 mio. kr. til kommunerne og derudover er der også afsat næsten 1 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Projekter, der medfører en øget miljøbevidst adfærd hos borgere eller virksomheder. Der er afsat i alt 1 mio. kr. til projekter inden for dette område.
 • Andet

Ved ansøgning af miljøfondens midler på over 10.000 kr., er der krav om 25% egenfinansiering, dette gælder altså ikke for ansøgninger for 10.000 kr. eller mindre.

Miljøfonden kan ikke støtte kommunernes drift, og midlerne vil derfor være fokuseret mod udviklingstiltag. Se eksempler på ’Beretninger om Miljøfonden 2020’ og ’Beretninger om Miljøfonden 2019’, som er linket under Generelt.

Det skal understreges, at der i ansøgningsblanketten skal vedlægges et budget, der beskriver de økonomiske forhold, omkring projektets forventede omkostninger. I budgettet skal det samtidig gøres tydeligt, hvilke midler der skal dække hvad. I ansøgningsskemaet er kravene til budgettet yderligere beskrevet, med et eksempel på hvordan et budget kan se ud.

Vil du benytte dig af selvbetjeningen, til ansøgning om midler hos miljøfonden til et miljøfremmende projekt, inden for et eller flere af fokusområderne (se Generelt for de beskrevne områder).

Du begynder på den digital selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”.

Bemærk:
Vil du anvende selvbetjeningsløsningen, skal du anvende dit personlige MitID.

I din ansøgning, skal du udfylde den vedlagte blanket.
Nederst i blanketten skal et budget til projektet vedhæftes som en PDF-fil (se eksempel på et budget i blanketten).

Note til kommuner og erhvervsdrivende: Det er endnu ikke muligt at ansøge på Sullissivik.gl med MitID Erhverv.


Vil du søge om midler fra miljøfonden via brev til et miljøfremmende projekt, inden for et eller flere af de fremhævede fokusområder (se Generelt for de beskrevne områder).

Du har to valgmuligheder for fysisk at ansøge om midler fra miljøfonden:

 1. Du skal hente og printe blanketten på nedenstående link og udfylde skemaet i hånden, som derefter skal sendes til adressen angivet nederst i fanebladet her.

  Klik her for at hente Miljøfonden 2024 Ansøgningsblanket.pdf

  Bemærk: For at afdelingen for Miljø og Beredskab bedst muligt kan behandle ansøgningerne, anbefales det at blanketten udfyldes med en klar og tydelig håndskrift, udfyld gerne med kuglepen
 2. Udfyld blanketten online, print den og send ansøgningen med posten (kræver ikke MitID).
  • Klik på linket ’Ansøg her’
  • Vælg da ’Udfyld og udskriv’
  • Det udfyldte skema printes og sendes til adressen nederst.

Postadresse til modtagelse af den fysiske blanket:
Imaneq 4
Postboks 1015
3900 Nuuk
+299 34 50 00
pan@nanoq.gl

Til Departementet for Landbrug, selvforsyning, Energi og Miljø.
Afdelingen for Miljø og Beredskab; angående miljøfonden 2024



Efter du har trykket send på din digitale ansøgning, vil du modtage en kvitteringse-mail der bekræfter modtagelsen af din ansøgning.
Sender du derimod din ansøgning med posten til departementets postkasse, vil du først modtage svar på din ansøgning efter behandlingen af din ansøgning er foretaget.

De enkelte ansøgninger vil først blive behandlet efter ansøgningsfristen d. 12.02.2024. Alt efter hvor mange ansøgninger, der modtages, vil behandlingsperioden tage alt imellem 2-4 måneder.

Ansøgningerne bliver herefter behandlet enkeltvis og vurderes ud fra de ønskede kriterier og krav til ansøgningen. Kriterierne og kravene består f.eks. af:

 • Korrekt udfyldning af blanketten
 • Omhandler projektet et eller flere af de fremhævede fokusområder
 • Fremstår projektet realistisk
 • Fremstår budgettet realistisk
 • Er projektbeskrivelsen forståelig og beskrevet i tilstrækkelig grad

Så frem din ansøgning ikke opfylder kriterierne, vil departementet have svært ved at bearbejde din ansøgning, hvilket kan betyde, at departementet ikke kan godkende den fremsendte ansøgning. I visse tilfælde, vil departementet tage kontakt til ansøgeren, hvis den fremsendte ansøgning ansporer til yderligere uddybning eller korrigering. I så fald, vil afdelingen for Miljø og Beredskab kontakte dig.

Hvorvidt ansøgningen er godkendt eller afvist, vil blive kommunikeret til den e-mail, der er opgivet i ansøgningsblanketten.

Godkendes projektet, skal du som ansøger fremsende en detaljeret handlingsplan for projektet, som også indeholder en detaljeret tidsplan og et budget.

Når projektet er afsluttet, beder vi dig om at til sende følgende information til departementet:

 • Billeder som dokumentation for udførelsen af projektet
 • Faktura for alle indkøb, som skal betales af miljøfonden

Du vil som projektansvarlig selv skulle lægge ud for projektets omkostninger, hvorefter du vil blive kompenseret inden for det aftalte og godkendte budget. Kompensationen tager udgangspunkt i de indsendte fakturer. Det er derfor vigtigt at du sørger for indhentningen af fakturer og kvitteringer ved indkøb af ydelser jævnfør din projektansøgning.

Yderligere krav og betingelser vil fremgå i departementets tilbagemelding, såfremt projektet godkendes.

Hvis der sker væsentlige ændringer i selve projektet, tidsplanen eller budgettet skal Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø orienteres. Dette gøres ved at sende en mail på: pan@nanoq.gl med sagsnummer og projekttitel. Sagsnummeret ses længst til højre på godkendelsen af tilsagnet, som du vil modtage såfremt projektet er godkendt.
Ansøgningsfristen er fra d. 04. december 2023 til d. 12. februar 2024
Såfremt din ansøgning bliver afvist, kan der søges uddybende informationer herom hos departementet. Bliver din ansøgning afvist, vil der ikke være mulighed for at klage over afgørelsen. Vi henviser i stedet til at opsøge viden om hvorfor ansøgningen ikke blev godkendt, således samme fejl ikke opstår igen ved næste ansøgningsrunde.

Dette kan gøres til departementet via e-mail: pan@nanoq.gl

Skrevet af: Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Postboks 161
3900 Nuuk

E-mail: pan@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.