CITES – For herboende

CITES er en global konvention (aftale) om registrering af og kontrol med international handel og transport af truede dyr og planter. CITES inddeler truede dyr og planter i 3 lister: I, II og III. Arter på liste I er mest truet og derfor underlagt de strengeste eksport- og importreguleringer.

Cirka 30 af de dyre og plantearter, der er listet i CITES, lever i Grønland. De mest almindelige er:

Når du bor i Grønland, er der særlige regler for hvad du må bringe ud af landet og hvilke tilladelser det kræver, hvis du vil sende eller medbringe genstande fremstillet af truede dyrearter.

Du betragtes som herboende, når du har haft fast bopæl i landet i mere end 185 dage.

Arter, som reguleres under CITES

CITES Eksporttilladelse

IKKE udføres

Ingen restriktioner

Liste I arter

 

 

 

Finhval


X

 

Grønlandshval


X

 

Havørn


X

 

Kaskelot


X

 

Pukkelhval


X

 

Sildepisker/Vågehval (Østgrønland)


X

 

Liste II arter

 

 

 

Grindehval (midl. eksportstop)

 

X

 

Hvidhval (midl. eksportstop)

 

X

 

Isbjørn (midl. eksportstop)


X

 

Marsvin (midl. eksportstop)

 

X

 

Narhval (midl. eksportstop)

 

X

 

Spækhugger (midl. eksportstop)

 

X

 

Vågehval/Sildepisker (Vestgrønland)

X

 

 

Liste III arter

 

 

 

Hvalros

X

 

 

Ikke omfattet af CITES

 

 

 

Sæler

 

 

X

Rensdyr

 

 

X

Moskusokse

 

 

X

Får/lam

 

 

XVed flytning
Hvis du flytter fra Grønland, kan du medbringe genstande fremstillet af arter fra liste II og liste III som bohave uden at have en CITES-eksporttilladelse. Bemærk, at genstandene, der medbringes i bohavet, er personlige effekter, som ikke må videresælges eller gives som gave.

Hvis du i forbindelse med flytning vil udføre genstande fremstillet af arter fra liste I, skal du have både
• En CITES eksporttilladelse fra Grønland
• En CITES importtilladelse fra Danmark

Ved forsendelse af bohave skal du have følgende dokumentation:
• Bopælsattest, som dokumenterer, at du har boet i Grønland i mindst 185 dage

Hvis du tager dit bohave med i din personlige bagage, skal du medbringe følgende dokumentation:
• Bopælsattest, som dokumenterer at du har boet i Grønland i mindst 185 dage
• Flytteanmeldelse, som dokumenterer, at du har flyttet adresse fra Grønland til en adresse i et andet land
Gaver
Når du rejser til Danmark, må du medbringe gaver, som er fremstillet af arter på liste II og III*.

* På grund af importrestriktioner og eksportstop er det kun muligt at medbringe gaver fremstillet af:
• Vågehval/Sildepisker (fra Vestgrønland)

Hvis du vil medbringe sådanne gaver kræver dette:
• En CITES eksporttilladelse fra Grønland
• En CITES importtilladelse fra Danmark

Personlige ejendele
Når du rejser til Danmark, må du medbringe personlige ejendele, såsom smykker fremstillet af arterne på alle 3 lister.

Medbringelse af hvalkød til Danmark
Grønlandsk proviant regnes som personlig ejendel og kan medbringes til personlig konsum under rejser til Danmark. Dette gælder også for fødevarer fra arter, der er omfattet af CITES.
For at kunne medbringe grønlandsk proviant, der er omfattet af CITES, er det vigtigt, at man kan dokumentere, at man er bosiddende i Grønland (bopælsattest).

Det er ikke tilladt at sælge eller give den grønlandske proviant væk.
Postforsendelser til Danmark
Du må sende produkter af arter fra liste II og III*, hvis du forinden har fået en CITES-eksport- og importtilladelse.

* På grund af importrestriktioner og eksportstop er det kun muligt at sende produkter fremstillet af:
• Vågehval/Sildepisker (fra Vestgrønland)

Hvis du vil sende sådanne produkter kræver det:
• En CITES eksporttilladelse fra Grønland
• En CITES importtilladelse fra Danmark

Husk at vedlægge tilladelserne i pakken.

Du må ikke sende andre CITES-listede arter til Danmark.

Kødforsendelser til Danmark
Der findes et internationalt forbud mod ud- og indførsel af kød og mattak fra hvaler. Det er dog tilladt at sende kød og mattak af vestgrønlandsk vågehval som frysegods til Danmark.
Royal Arctic Line sørger for de nødvendige CITES-tilladelser, du skal blot oplyse, hvad frysegodset indeholder. Nærmere oplysninger omkring kødforsendelser kan fås ved henvendelse til Royal Arctic Line.

Det er ikke tilladt at sende kød fra isbjørn, da Grønlands Landsstyre siden 2008 har et midlertidigt eksportstop for isbjørneprodukter.
Hvis du vil udføre produkter, der er lavet af truede dyr, skal du udfylde og sende de relevante ansøgningsblanketter. Dem finder du her.

CITES Ansøgning om eksport (bruges ved bohaveflytning af liste I, rejser, postforsendelser og kødforsendelser)

Du skal sende den udfyldte blanket til CITES-kontoret i Departementet for Natur og Miljø.

CITES Ansøgning om import ved bohaveflytning til Danmark (bruges ved bohaveflytning af liste I samt medbringelse af kød og mattak)

Du skal sende den udfyldte blanket til Naturstyrelsen i Danmark.

Bemærk
Husk at søge i god tid, det kan tage op til 4 uger at få en CITES-tilladelse.

I tilfælde hvor der kræves importtilladelser fra andre lande, er du selv ansvarlig for at anskaffe ansøgningsskema og indhente importtilladelse.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig til CITES kontoret.

Skrevet af: Afdelingen for Natur- og Selvforsyning

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
CITES-kontoret
Postboks 1614
3900 Nuuk, Grønland

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 54 10
E-mail: cites@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl


Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
 5000 Odense C, Danmark

Telefon: (+45) 72 54 24 23
E-mail: cites@mst.dk
Hjemmeside: https://mst.dk/

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.