PKU kurser

PKU er kompetenceudviklingskursustilbud til ufaglærte. Kurserne varer mindst 3 dage og har til formål at give personer i udsatte erhverv kompetencer indenfor enten deres eget erhverv eller indenfor et af væksterhvervene. Hermed mindstes risikoen for ledighed og samtidig imødekommes efterspørgslen på arbejdskraft indenfor væksterhverv som f.eks.:

• Bygge- og anlæg
• Turisme
• Levnedsmiddel
• Dag- og døgninstitutionsområdet i kommunerne
• Sundhedsområdet

Målgruppen er primært ufaglærte personer over 18 år, der er i beskæftigelse eller er ledige. Arbejdsgiveren modtager kursusgodtgørelse under kurset, mens kursisten får deres løn under kursusperioden.

Ledige kan også deltage på PKU-kurser. Under kurset modtager de kursusgodtgørelse, igennem Majoriaq.

Faglærte kan også søge, hvis der er ledige pladser. Faglærte kan dog ikke modtage tilskud, mens de tager PKU kurser.

PKU kurser udbydes af brancheskolerne. De brancheskoler, der for tiden udbyder PKU kurser er:

• Campus Kujalleq
   Udbyder kurser indenfor handel, iværksætteri, regnskabsforståelse og grundlæggende IT.
• Center for Sundhed - Peqqissaanermik Ilinniarfik
   RKV for sundhedshjælpere og for støttepersoner.
• Det Maritime Center - Imarsiornermik Ilinniarfik
   Udbyder erhvervsfiskeriets sikkerhedskurser.
• INUILI
   Udbyder kurser i fagene indenfor madlavning og hygiejne.
• KTI - Bygge og Anlægskolen
   Tagdækker, krympemuffe, blåflamme, stilladskursus, samt PCB - asbest - skimmelsvamp, arbejdsmandskursus.
• KTI - Jern og Metalskolen
   Gaffeltruck, og kranbil.
• KTI - Råstofskolen
   Udbyder kurser om maskinføring, borevogn samt kurser om rigging og lifting.
• KTI - Sprogcenteret
   Udbyder engelskkurser.
• Socialpædagogisk Seminarium
   Udbyder kurser indenfor dag- og døgninstitutionsområdet.

Bemærk
PKU kurser afholdes i udgangspunktet lokalt. Hvis der er tale om et udstyrskrævende kursus, afvikles kurset dog på brancheskolen.

For at kunne søge et PKU kursus skal du være fyldt 18 år.

PKU kurser er for ufaglærte og har derfor som regel ikke faglige adgangskrav. Der er dog nogle kurser, blandt andet på råstofskolen, hvor undervisningen foregår helt eller delvist på engelsk. Det er et krav, at du har bestået et engelskkursus, før du kan optages på disse kurser.

Formålet med kurserne er, at du får forberedt dine muligheder på din arbejdsplads, eller kommer i beskæftigelse, hvis du er ledig. Hvis det vurderes, at disse formål ikke er opfyldt, ved din ansøgning til et kursus, kan du ikke deltage i kursus.

Der er også nogle kurser, der består af flere moduler. Her er det et krav, at du har bestået f.eks. modul 1 for at kunne fortsætte på modul 2.

Når du tager et PKU kursus, har du pligt til at:

• Møde op.
• Deltage aktivt i undervisningen.
• Deltage i evalueringen af kurset.
• Og deltage i den afsluttende prøve, hvis kurset afsluttes med en prøve.

Møder du ikke op til kurset, kan du hverken få kursusgodtgørelse eller bestå kurset. Deltager du ikke aktivt i undervisningen, kan du ikke bestå kurset.

Kun egen eller nærmeste families sygdom er gyldig fraværsgrund.

Når du tager et PKU kursus, har du ret til:

• Løn under kurset, hvis du er i arbejde og kurset ligger i arbejdstiden. Arbejdsgiveren modtager kursusgodtgørelse mens du er på kursus.
• Kursusgodtgørelse, hvis du er ledig.
• Er kursusbevis efter fuldført kursus.

Bemærk
Brancheskolen arrangerer din rejse og dit ophold eventuelt i samarbejde med Majoriaq og arbejdsmarkedskontoret.

Har du selv fundet et relevant PKU kursus, kan du henvende dig til din arbejdsgiver og forhøre dig om mulighederne. Hvis kurset foregår i arbejdstiden, skal du have tilladelse til at starte på PKU kurser fra din arbejdsgiver. Tager du et PKU kursus udenfor arbejdstiden, får du ikke kursusgodtgørelse, fordi du ikke har noget løntab. Hvis du er arbejdsledig, skal du henvende dig på dit arbejdsmarkedskontor eller Majoriaq, for at høre om dine muligheder.

Hverken du eller din arbejdsgiver skal betale kursusafgift. Selvstyret dækker skolernes undervisningsomkostninger i forbindelse med PKU kurser. Brancheskolerne dækker også omkostningerne ved rejse, indkvartering og måltider under kursusforløbet.

Lærlinge og andre uddannelsessøgende har ikke ret til støtte i forbindelse med PKU kurser. Personer, der modtager arbejdsmarkedsydelse. kan ikke få kursusgodtgørelse og faglærte kan ikke få tilskud.
PKU kurser er primært for ufaglærte i arbejde og tilmelding foregår oftest ved at arbejdsgiveren henvender sig til dig, for at høre om du kunne være interesseret. Det er også din arbejdsgiver der skal tilmelde dig.

Er du ledig kan Majoriaq eller arbejdsmarkedskontoret tilmelde dig.
Hvad enten det er din arbejdsgiver , Majoriaq eller arbejdsmarkedskontoret, der tilmelder dig, skal I udfylde en ansøgningsblanket sammen. Er du arbejdsledig, skal du desuden udfylde en handlingsplan. Det hjælper arbejdsmarkedskontoret eller Majoriaq dig med.

Hver brancheskole har sin egen ansøgningsblanket, som ligger på deres hjemmesider. Du eller din arbejdsgiver kan også få blanketten ved at henvende jer til skolerne eller arbejdsmarkedskontoret.
Brancheskolen giver dig besked om optagelse direkte til dig.
Tilmeldingsfristerne til de enkelte PKU-kurser er oplyst i brancheskolernes kursuskataloger. Kursuskatalogerne findes på brancheskolernes hjemmeside. Hvis ikke, kan du eller din arbejdsgiver henvende jer til skolen.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.