Ledighedsregistrering

Alle i Grønland skal ideelt set kunne forsørge sig selv igennem et arbejde. Det er dog ikke alle, der har eller kan finde et arbejde. Det kan der være mange forskellige årsager til. Det kan f.eks. skyldes at man:

 • Er nyuddannet
 • Er blevet fyret
 • Har fået en arbejdsskade, der gør at man ikke kan arbejde på fuld tid
 • Har sagt op
 • Er sæsonarbejder
 • Er midlertidig ledig, f.eks. på grund af råvaremangel eller produktionsstop

Har du af den ene eller anden årsag ikke et arbejde, skal du så hurtigt som muligt sørge for at blive registreret som ledig.

Registrering
Du skal registrere dig på dit lokale Majoriaq Center eller bygdekontoret i din bygd.

Når du er registreret som ledig, har du f.eks. ret til:

 • Råd og vejledning
 • Udarbejdelse af en individuel handlingsplan
 • Økonomisk støtte fra det offentlige

Du kan blive registreret som arbejdsløs på din første ledighedsdag. Det er i din egen interesse at registrere dig så tidligt som muligt, da den offentlige økonomiske støtte ikke kan gives med tilbagevirkende kraft.

Majoriaq´s sagsbehandlere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad I snakker om, forbliver mellem jer.

Det skal du medbringe
Første gang du henvender dig til Majoriaq for at registrere dig som ledig, skal du dokumentere, at du ikke har et arbejde. Du skal medbringe:

 • Dokumentation for arbejdsophør eller hjemsendelse
 • De seneste 3 måneders eller 13 ugers lønsedler
 • Skattekort
 • Kontonummer

Når du henvender dig, skal du også oplyse:

 • Dit cpr. nummer
 • Din adresse
 • Din mobil eller telefonnummer
 • Hvad du har af erhvervserfaring
 • Andre relevante forhold, f.eks. helbredsforhold

Majoriaq skal bruge dine oplysninger til at lave din handlingsplan og til at vurdere, om du har ret til Jobsøgningsydelser og hvor meget du eventuelt kan få.

Bemærk
Hvis du er selvforskyldt ledig, opsagt eller har forladt arbejdet uden grund vil du få karantæne i 4 uger. Det vil sige at du kun modtager halvdelen af din optjente jobsøgningsydelse. Læs mere, omkring karantæne under ”Jobsøgningsydelser”.

Efter ledighedsregistrering
Efter din ledighedsregistrering, har du ret til at modtage jobsøgningsydelse, så er du forpligtiget til at registrere dig selv som jobsøgende, hver uge på til enhver tid anvendelig offentlig jobportal m.v. Derudover skal du sørge for at have et CV, under suli.gl som fortæller om arbejdserfaringer, uddannelse og kurser.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.