e-Boks imatut atussavat

Allakkat digitaliusut atuarsinnaaniarlugit e-Boks atorneqartarpoq. e-Boks akeqanngilaq, atornissaanullu taamaallaat MitID-qartariaqarlutit. Quppernermi matumani atuisutut qanoq nalunaarsussanerlutit aammalu e-Boksip qanoq atorneqartarnersoq paasisaqarfigisinnaavat.

e-Boksimut iseqqaaruit imaaliussaatit:

 1. Nittartakkamut www.e-Boks.dk -mut iserit
 2. ’Ny bruger’ toqqaruk
 3. ’Opret privat’ toqqaruk
 4. Atuisunut iserniarlutit imminullu nalunaarsorniarlutit MitID atoruk

 

Meeqqatit 15-it ataallugit ukioqaraluartut e-Boksimut ilanngutsissinnaavatit ataani allassimasut naammassisinnaappatigit:

 • Atorfeqarneq peqqutigalugu akissarsiap allagartaannik e-Boksikkut pisassappata
 • Aningaaserivimmut isumaqatigiissuteqarneq peqqutigalugu kontup assinganik nassinneqartarpata

Qulaani pineqartut meeqqannut atuuppata, taava meeqqavit allagarsiassai e-Boksianniittut atuarsinnaaniarlugit angajoqqaat e-Boksiatigut takuneqarsinnaapput.

Malugiuk
Atuisooreersut kisimik allat allagarsiassaannik takunnissinnaapput. Meeqqatit inunnit allanit allagarsiassaminnik nassinneqarsimanngippata, taava e-Boksikkut allagarsisinnaanngillat.

Meeqqat e-Bokseqalissappata immersugassaq ataani ikkunneqarsimasoq immersorneqartariaqarpoq. Linkeq tooriarlugu periuserineqaqqusat malikkit, ilitsersuut aamma takuneqarsinnaavoq:

Inuusuttuaqqanut 15-it inorlugit ukiulinnut e-Boksimut iserfissamik pilersitsineq

e-Boksimut iserniaruit imaasiussaatit:

 1. Nittartakkamut www.e-Boks.dk imaluunniit mobilikkut tabletikkulluunniit appi iserfigiuk
 2. ’Log på privat’ tooruk
 3. Isernialeruit MitID atussavat

 

e-Boksimi kalaallit oqaasii atorusukkukkit allanngortissinnaavat, taamaaliornissannut MitID atorlugu iseqqaartariaqarputit. Taamaalioreeruit imaaliussaatit:

1. Ataani allassimasut takusinnaanngikkuit, nuisinniarlugit ammut scrollissaatit.

eboks billede 1

2. e-Boksip ilisarnaataata talerpiata’tungaani oqaatsit toqqarsinnaavatit. Kipparissut nalaannut toorukku toqqarneqarsinnaasut nuissapput.3. Nikisinniarlugu scrollertiguk, oqaatsillu atortikkusutatit ujarlugit. Kalaallit oqaasii allerpaamiipput.

Nassiussisinnaasunik ikkussineq
Nassiussisinnaasutut akuereriikkannut nassiussisinnaasunik nassiunneqarsinnaasunillu nutaanik ikkussisinnaavutit. Nassiussisinnaasumit digitalimik allakkanik tigusisinnaaninnut akuersinerit tunngaviusumik pisinnaatitaaffiuvoq, taannalu pisortaqarfinnut akuersinikkut, suliffeqarfimmi atuisutut imaluunniit nammineerlutit ikkussinikkut pisinnaavoq.

Nassiussisinnaasumik ikkussineq ima pisarpoq:

 1. Faneblademi ’Tilmeldinger’ toqqaruk
 2. Nassiussisinnaasoq ujaruk imaluunniit takussutissami aalajangersimasumik toqqaagit
 3. Nassiussisinnaasoq nassaareriarlugu nassiussisinnaasutut toqqaruk
 4. Maanna nassiussisinnaasoq nassiussinnaasaalu takusinnaalissavatit
 5. 'Tilmeld’ toqqaruk

Nassiussisinnaasoq allakkanik digitaliusunik ilinnut nassiussisinnaanissaanut ikkuppat. Nassiussisinnaatikkusutatit tamakkerniarlugit taamaalioqattaarit.

Ikkunnikut pillugit takussutissaq
Fanemut ’Tilmeldinger’-mut iseriarlutit ’Mine tilmeldinger’ toorlugu nassiussisinnaasutut ikkunnikuusatit takusinnaalissavatit, taakkuuppullu allakkanik digitaliusunik ilinnut nassiussisinnaasut.

Malugiuk
Nassiussisut ilaasa piumasarisarpaat ikkussineq matumuuna pinani, toqqaannaq taakkununnga saaffiginninnikkut pissasoq. Tassunga tunngatillugu ikkunniakkavit ikkunniarnerani nalunaarfigineqassaatit ikkunniakkat toqqaannaq saaffigissanerit. Taamaattoqassappat nassiussisinnaasoq saaffigissagit nalunaarfigineqassaatit.
Nassiussisinnaasumik ikkussinngikkaluarlutit, taakkunannga allakkanik nassinneqartaruit, soorlu akissarsiap allagartaa, tamanna pisinnaavoq atorfeqarfippit allakkanik digitaliusunik nassissinnaanissannut periarfissat allat aqqutigalugit isumaqatigiissuteqarfigisimagaatit. Isumaqatigiissut ilaatigut atorfeqarnermi isumaqatigiissummit pisarpoq, netbankikkut pisarpoq allatigulluunniit. Tamanna pillugu apeqqutissaqassaguit taava nassiussisoq attavigiuk.

Nassiussisinnaasunik peersineq
Allakkanik nassiussisinnaasumit allakkanik, taakkunanngaluunniit allakkanik aalajangersimasunik nassinneqartarunnaarniaruit, taava nassiunneqarsinnaasut nassiussisinnaasorluunniit peersinnaavat. Uanili maluginiassavat allakkat ilaat pinngitsooratik tiguneqartariaqarmata, assersuutigalugu akissarsiat allagartaat, taakkualu nassiunneqartarunnaartinneqarsinnaanngillat.

Nassiussisinnaasumik peersineq ima pisarpoq:

 1. Faneblademi ’Tilmeldinger’ toqqaruk
 2. Nassiussisinnaasup nassiussitittarunnaarusutavit nalaani ’Frameld’ toqqaruk
 3. Allakkat pisarunnaarusutatit nalunaarsukkit

 


Allakkanik tigusinissat qulakkeerniarlugu allagarsitillutit e-mailinik nassinneqartassaatit. Allagarsinerit mailikkut mailinnut mailinulluunniit nalunaarsorsimasannut nassiunneqartarput. Taakkualu Menu-p nalaani Profil-imi nalunaarsorsimapput. E-mailit marluk allanneqarsinnaapput.

Nassiussisartut ilaannit allagarsitillutit nalunaarfigineqartarusunngikkuit ima iliussaatit:

 1. ’Menu’ -mut iseriarlutit ’Besked om ny post’ toqqaruk
 2. Nassiussisoq aalajangersimasoq nassiussitillugu nalunaarfigineqarneq unitsikkusukkukku, nassiussisoq nassaariuk
 3. Nalunaaqutserneqarsimanera peeruk

Siunissami allakkanik nassiussisoqartillugu SMS-imik nassinneqarsinnaaneq atuutilissaaq.

Allagarsiatit suunersut ersarissuutikkusullugit mappinut immikkoortiterisinnaavutit imannak:

 1. Sinaani menufelti aqqutigalugu mappimik pilersitsigit
 2. Qulequtseriarlugu ’OK’ tooruk


  Mappe1

Allagarsiatit mappimut nuussinnaanngorpatit:

 1. Allagarsiaq nuukkusutat sinaani nalunaaqutseruk
 2. Taava ’Flyt’ fanemiittoq tuussavat, mapperlu nuussiffigerusutat toqqarlugu


  Mappe2

Allakkat pigisatit e-Boksimi assigiinngitsutigut suliarisinnaavatit.

Allagaq ammaruk
e-Boksimi allagarsiatit iserfigigukkit, allagarsiaq ammarusutat ammarniarlugu tuussavat. Toorukku allagarsiat nammineerluni ammassaaq.

Allagarsiamik ingerlatitseqqiineq
Allagarsiaq e-Boksikkut pissarsiarisimasat allap e-Boksianut e-mailimulluunniit nalinginnaasumut ingerlateqqissinnaavat. Imaaliussaatit:

 1. Allagaq ingerlateqqikkusutat ammaruk
 2. Allagarsiap qulaani fanemi ’Videresend’ tooruk
 3. Tigusisussap e-Boksiata taaguutaa aammalu /imaluunniit e-mailia allaguk, allaffissamilu allariarlutit ’Send’ toorlugu.

Allakkat namminneerlutik nuuttartunngortillugillu toqqortalikkit
e-Boksimi allagarsiatit namminneerlutik nuuttalerniassammata toqqortalerniassammataluunniit inatsisiliorsinnaavutit.

Allakkanik nuussisalersitsineq:

 1. ’Menu’ qulaaniittoq tooruk
 2. ’Post fra virksomheder’ imaluunniit ’Post fra det offentlige’ tooruk
 3. ’Arkiveringsregler’ toqqaruk
 4. ’Opret generel regel’ toqqaruk
 5. Mappeq allakkat nuuffigisartagassaat toqqaruk
 6. Allakkat illit imaluunniit systemi nammineerluni nuuttassanerai toqqaruk
 7. ’Gem’ tooruk

Nassiussisut aalajangersimasut nassiussaannik nuussineq:

 1. ’Menu’ qulaaniittoq tooruk
 2. ’Post fra virksomheder’ imaluunniit ’Post fra det offentlige’ tooruk
 3. ’Arkiveringsregler’ toqqaruk
 4. ’Opret regel baseret på afsender’ toqqaruk
 5. Nassiussisoq aalajangersimasoq inatsisiliuukkusutat ujariarlugu toqqaruk
 6. ’Angående’-p ataani inatsisit sorliit allakkanut sorlernut atorniarnerlugit toqqassavat
 7. ’Flyt post til mappen’-ip ataani allakkat mappemut sumut nuuttassanersut toqqassavat
 8. ’Flyt posten’-ip ataani allakkat illit imaluunniit systemi nammineerluni nuuttassanerai toqqassavat
 9. ’Gem’ tooruk

Nammineq allagaatinik ikkussineq
Illit nammineerlutit allagaatinnik e-Boksimiititsinissannut periarfissaqarputit. Allagaatit tassaasinnaapput kuisinnermut uppernarsaat, katinnermut uppernarsaat, ilinniarsimanermut uppernarsaat assigisaallu. Taamaalissaguit imaaliussaatit:

 1. ’Post fra virksomheder’-ip ataani ’Upload dokument’ toqqaruk, taanna ’Indbakke’- nalaani talerpiup tungaaniippoq
 2. ’Choose file’ toqqaruk, allakkiarlu e-Boksimi toqqorusutat qarasaasianniititat toqqarlugu
 3. ’Tilføj en fil’ tooriarlugu allakkiaq nassaariuk
 4. ’Upload’ tooruk

Maanna allakkiaq allagarsiavit akornanniilerpoq. Mappemut aalajangersimasumut inissikkusukkukku Mappit atorlugit immikkoortiterigit-mi ilitsersuut maliguk.

e-Boksimi allagarsiavit atuarneqarsinnaanissaannut pisinnaatitsissummik allanut tunniussisinnaavutit. Akuersissummik tunniussisuuguit tigusisuuguilluunniit, allakkanik atuaasinnaaniaruit inuup normoqartariaqarputit imaluunniit CVR-normoqartariaqarlutit.

Akuersissummik tunisisup tigusisullu assigiinngissutaat:
• Akuersissummik tunniussisoq inuuvoq/ suliffeqarfiuvoq, allamut e-Boksimi allagarsiaminik atuaasinnaanermik tunniussisuusoq
• Akuersissummik tigusisoq tassaavoq inuk / suliffeqarfik allap e-Boksianut isersinnaasoq

Allat allagarsiannik atuarsinnaanissaannut pisinnaatitsissummik ima tunniussisoqartarpoq:

 1. www.e-boks.dk-imut iserit
 2. ’Menu’ tooruk
 3. ”Post fra virksomheder”-ip ataani ’Adgange’ tooruk (”Indstillinger”-ip ataaniippoq)
 4. ’Giv andre adgang’ tooruk
 5. Allagarsiannik atuaasinnaasussap atia inuttullu normua allaguk, isernissamullu kodi illit toqqakkat allallugu. Kodip atorneqarneratigut qulakkeerniarneqarpoq, akuersissut kukkusumut tunniuttoorneqannginnissaa – assersuutigalugu inuup normuata kukkusumik allassimaneratigut
 6. Akuersissummik tunineqartoq iseruni, allat allagarsiaanik atuaasinnaanini ima atulersissinnaavaa
 7. ’Menu’ tooruk
 8. ”Post fra virksomheder”-ip ataani ’Adgange’ tooruk (”Indstillinger”-ip ataaniippoq)
 9. ’Accepter’ tooruk
 10. Ikkussinermi kodi allanneqarsimasoq toortaruk, taamaalioreeruit isersinnaanngussaatit
 11. Allagarsiat Mit overblik-imut iserlutit takusinnaalissavatit

Pisinnaatitsissummik tunniunnikuusannik utertitsiniaruit imaaliussaatit:

 1. www.e-boks.dk-imut iserit
 2. ’Menu’ tooruk
 3. ”Post fra virksomheder”-ip ataani ’Adgange’ tooruk (”Indstillinger”-ip ataaniippoq)
 4. Allagarsiannik atuaasinnaasup peerusutavillu nalaaniittoq ’Slet’ tooruk
 5. Akuersissutip peernissaa uppernarsarniarlugu ’OK’ tooruk

e-Boks aqqutigalugu allakkanik pisarunnaarniaruit e-Boksimit anisinnaavutit. Peernissaanulli killeqarsinnaavoq.

e-Boksip peernera

 1. ’Menu’ tooriarlugu namminersortut nassiussisartut piiakkit, soorlu aningaaseriviit, sillimmasiisarfiit assigisaallu
 2. ’Indstillinger’ tooruk
 3. ’Afmeld e-Boks’ toqqaruk
 4. ’Afmeld e-Boks’ tooruk

e-Boksimi allagarsiatit tamakkerlugit piiareerukkit aatsaat e-Boks peersinnaanngussavat. Eqqaamallugu eqqaavimmit allagarsiavit aamma peernissaat.

Malugiuk, aningaaseriviit nassiussisartullu allat isumaqatigiissuteqarnikkut ilaasa piumasarisaramikku e-Boksip atorneqarnissaa. Taamaattoqarsimassappat peernissaannut nassiussisartoq aalajangersimasoq saaffigineqartariaqarpoq.

Allakkat Digitaliusut atorunnaarnissaat
Pisortani Digitalimik Allagarsisarneq atorunnaarsinneqarsinnaavoq. Periarfissap atornissaanut ikiorneqaraluarlutit ilinniartinneqaraluarlutillu, suli allakkanik digitaliusunik atuisinnaanngikkuit, taava innuttaasunut sullissivinnut nunaqarfinniluunniit allaffinnut ornigunnikkut pisarunnaarnissat qinnutigisinnaavat.

Pisarunnaarnissamut piumasaqaataasut naammassisinnaagukkit, pisarunnaarusukkuillu, innuttaasunut sullissivimmut qinnuteqaammik tunniussissaatit.

Pisortani Digitalimik Allagarsisarneq ilinnut atorunnaarsinneqarnissaanut qanoq qinnuteqartoqartarnersoq paasilluarniarlugu ’Pisortani Digitalimik allakkerinermit pisussaajunnaarsinneqarnissannut qinnuteqarit’ takuuk.

Uannga allanneqarpoq: Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik

Allakkat digitaliusut pillugit apeqqutissaqaruit Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik attavigiuk uunga digitalpost@nanoq.gl.
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.