Fritidsfiskeri

Du kan frit fiske til eget forbrug, hvis du er borger fra Grønland eller Danmark (statsborger) med fast bopæl i Grønland.

Er du udenlandsk statsborger med fast bopæl i Grønland og har haft det i 2 sammenhængende år, kan du også fiske frit til eget forbrug.

Opfylder du ikke disse betingelser, kan du i stedet købe et fisketegn for turister. Mange turistkontorer og turistoperatører i Grønland kan uddele fisketegn, som kan betales i bank eller på postkontor. På mindre steder, eller hvis bank/ postkontor er lukket, kan det være svært at løse fisketegn. Hvis du planlægger at fiske i Grønland, kan du også købe fisketegnet fra dit hjemland. Følg denne procedure (engelsk)

Som fritidsfisker, er det kun laks du skal have licens til, for at fiske til eget forbrug. Vil du som fritidsfisker indhandle torsk, skal du også have en licens. Andre fisk og skaldyr i de grønlandske farvande, er frit at fiske efter til eget forbrug.
Fritidsfiskeri bliver også kaldt for ikke-erhvervsmæssigt fiskeri.

På denne side kan du læse om de krav og regler, der gælder for de enkelte arter. Det er blandt andet regler om fiskerisæson og fiskeudstyr.
Husk at dine fiskeredskaber, fx garn, skal være tydeligt mærket med dit navn. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale.

Det er din pligt at kende og overholde de regler og betingelser, der findes for fritidsfiskere.

 

Som fritidsfisker skal du ikke have en licens for at fiske efter hellefisk. Hellefisken kan fiskes hele året rundt.

Som udgangspunkt må du ikke brug garn til at fiske efter hellefisk. Der kan være kommunale vedtægter, der tillader det på bestemte tidspunkter af året. Du kan finde disse vedtægter på lovgivning.gl

 

Som fritidsfisker skal du ikke have en licens for at fiske efter torsk. Torsken kan fiskes hele året rundt.

Det er muligt at få en fritidslicens til indhandling af torsk. Læs mere her

Fiskeudstyr
Du kan fiske efter torsk med krog og garn. Ved garnfiskeri efter torsk gælder et mindstemål for maskstørrelsen i nettet på 160 mm.
Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.

Bemærk: der kan være kommunale vedtægter i din kommune vedr. brug af garn. Det er din pligt at følge reglerne.

 

Som fritidsfisker skal du have en licens for at fiske efter laks.

Klik her for at læse om de regler, der gælder for laksefiskeriet og ansøg om licens

Fiskeriet efter laks forvaltes efter en forvaltningsplan.
Klik her for at læse om forvaltningsplanen for laks

 

Som fritidsfisker skal du ikke have en licens for at fiske efter krabber. Der er specifikke regler for fiskeperiode og fiskeudstyr.

Fiskesæson
Der er fastsat fiskeriperioder i krabbefiskeriet, for at undgå bløde krabber.
1. januar – 31. december:

 • Narsaq – Qaqortoq
 • Nuuk – Paamiut
 • Maniitsoq – Kangaamiut

1. april – 31. december:

 • Sisimiut
 • Diskobugt – Uummannaq
 • Upernavik

Fiskeudstyr
Som fritidsfisker må du højest fiske med 3 tejner.
Det er et krav, at du skal bruge et ”escape window” som er en bionedbrydelig snor, der skal indsættes i nettet på din krabbetejne for at lave en flugtvej i tejnen, som er med til at forhindre spøgelsesfiskeri. Spøgelsesfiskeri er når tabt og efterladt fiskeudstyr fortsat fanger fisk, uden at fangsten bjærges.
Snoren bindes fast til 1. og 12. knude og føres gennem halvmaskerne ved knude 2 til 11. Den røde linje på billede 1 viser, hvor snoren skal indsættes. De blå punkter viser, hvor nettet skal klippes over, så der dannes et hul. Den anvendte bomuldssnor må maksimalt have 96 tråde i snoren.

Her vises hvordan du skal placere bomuldssnoren i halvmaskerne:

Bomuldssnoren i halvmaskerne

Kilde: GFLK

Fiskeriet efter krabber forvaltes efter en forvaltningsplan.
Klik her for at læse forvaltningsplanen for krabber

Som fritidsfisker skal du ikke have en licens for at fiske efter stenbider. Der er specifikke regler for fiskeperiode og fiskeudstyr.

Fiskesæson
Du skal som fritidsfisker være opmærksom på at det ikke er tilladt at udøve fritidsfiskeri efter stenbider i følgende periode:

 • Stenbiderhanner: 16. juli – 31. januar
 • Stenbiderhunner: 16. juli – 1. april

Det er derudover ikke tilladt at fiske stenbiderhunner uden for den periode, der er fastsat for erhvervsmæssigt fiskeri.
Det er den lokale fabriksledelse og fiskerrepræsentant, der anbefaler myndighederne, hvornår fiskeriet skal starte i de enkelte forvaltningsområder. Departementet for Fiskeri og Fangst tager den endelige beslutning.
Meddelelser om fiskeriperiode og kvote for hvert forvaltningsområde meddeles af Departementet for Fiskeri og Fangst i en pressemeddelelse på naalakkersuisut.gl.

Fiskeudstyr
Stenbider fiskes som regel med garn. Du må højest fiske med 2 garn.
Mindstemålet for maskestørrelsen i nettet er 260 mm.
Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale

Fiskeriet efter stenbider forvaltes efter en forvaltningsplan.
Klik her for at læse om forvaltningsplanen for stenbidder

 

Som fritidsfisker skal du ikke have en licens for at fiske efter ørred. Der er specifikke regler for fiskeperiode og fiskeudstyr.

Fiskerisæson
Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden 15. juni-25. september.
Du kan fiske med andre tilladte redskaber hele året.

Krav til fiskeudstyr
Du må kun fiske efter fjeldørred med:

 • Kroge til lystfiskeri
 • Ketcher og garn med en maskevidde over 100 mm.

Hvis du vil bruge garn, gælder det yderligere at:

 • Længden af garnet højst må være 30 meter
 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale

Krav til garnsætning

 • Al garnfiskeri efter fjeldørred i elve og tilhørende bassiner er forbudt
 • Ved fiskeri i søer er det forbudt at sætte garn nærmere end 100 meter fra til- eller afløbselve
 • Ved fiskeri i søer må garnet ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra bred til bred
 • Garnsætning nærmere end 150 meter på begge sider af elvmundingen er forbudt
 • Garnet skal sættes sådan, at den inderste ende af selve garnet har kontakt med højvandszonen
 • Garnet må ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst
 • Garnet skal sættes i lige linje fra kysten. Andre arrangementer af garn, med massefangst som formål, er forbudt
 • Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn

Hvis du har lavet en stendæmning til spærrefangst af fjeldørred, skal dæmningen åbnes for passage, før du forlader fiskepladsen.

Bemærk: Der kan være kommunale vedtægter, der gælder i din kommune. Du kan læse mere om dette på lovgivning.gl

 

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.