Videregående uddannelser på særlige vilkår

Ansøg om uddannelsesstøtte/særydelser i Danmark og udlandet her

Uddannelser på særlige vilkår er uddannelser, som du kan søge om at få særlig støtte til, hvis du ønsker at tage uddannelsen.
Du kan få særlig støtte til uddannelser på særlige vilkår, da du i en eller anden grad vil have udgifter i forbindelse med at gå på uddannelserne.

Du kan derfor søge om at få uddannelsesstøtte til et udvalg af uddannelser, som Selvstyret støtter op om, at du tager.

I Danmark (og visse steder i udlandet) kan du tage en videregående uddannelse på særlige vilkår.

Uddannelser på særlige vilkår er uddannelser, som du kan søge om at få særlig støtte til.

Du kan få særlig støtte til disse uddannelser, da du i en eller anden grad vil have udgifter i forbindelse med at gå på uddannelserne.

Disse videregående uddannelser kan du ansøge om:For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, skal du:

•    Være dansk statsborger
•    Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 5 år, eller have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højst 3 år udenfor Grønland efter det fyldte 18. år, når du søger.

Hvis du ikke kan få dansk SU, kan du søge om grønlandsk uddannelsesstøtte til din uddannelse i Danmark.
Normalt er det ikke nødvendigt at søge om grønlandsk uddannelsesstøtte i Danmark, da du kan få dansk SU til de fleste danske uddannelser.
Men til nogle uddannelser i Danmark kan det være en god ide at søge om grønlandsk uddannelsesstøtte.

Det gælder for:
Uddannelser på særlige vilkår – se mere under afsnittet 'uddannelser på særlige vilkår'
Unge under 20 år, der tager en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller gymnasial supplering

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, men ikke bor i Grønland, skal du:

  • Være dansk statsborger
  • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højst 3 år udenfor Grønland efter det fyldte 18. år

Betalingsuddannelser
Du kan som hovedregel ikke få uddannelsesstøtte eller få støtte til undervisningsafgifter til private og andre uddannelser, der ikke er offentligt godkendte.
Men hvis du gerne vil læse en uddannelse, som har betalingsafgift og ikke er godkendt af offentlige instanser, kan du sende en dispensationsansøgning.

Du kan få uddannelsesstøtte til at tage en uddannelse i udlandet (uden for Danmark og Grønland), hvis du:

  • er dansk statsborger

Og hvis du enten:
har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet mindst 5 år umiddelbart før,
eller har boet fast i Grønland i mindst 10 år og højst har boet uden for Grønland i 3 år efter det fyldte 18. leveår.

Du kan få et årligt tilskud på 75 % af årlige undervisningsafgifter op til et maksimumbeløb på kr. 80.000. For årlige undervisningsafgifter over maksimumbeløbet på kr. 80.000 ydes et tilskud på 50 % af disse afgifter.
For de undervisningsafgifter, der ikke dækkes af det nævnte tilskud, kan der ydes undervisningsafgiftslån på maksimalt kr. 60.000 årligt.
 
Bemærk:
Du kan årligt maksimalt få ydet kr. 100.000 i tilskud til betaling af undervisningsafgifter.

Men du kan ikke få tilskud eller undervisningsafgiftslån, hvis

•    Departementet for Uddannelsesstøtte ud fra økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige kriterier vurderer, at den pågældende uddannelse ikke er relevant for Grønland eller har en klart lavere samfundsmæssig værdi for Grønland end en lignende støtteberettigende uddannelse i Grønland eller Danmark
•    Du ikke modtager klip

Du kan få fuld dækning af udgifter til prøvegebyr på en støtteberettigende uddannelse, når udgiften ikke afholdes af andre offentlige myndigheder.

Vil du søge videregående uddannelser på særlige vilkår , skal du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Når du anvender denne selvbetjeningsløsningen/webformen, skal du logge ind med dit personlige MitID.

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:
•    Optagelsesbrev
•    Ansøgning om særydelser (skema)

Du begynder på den digital selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”

Bemærk:
Du kan kun sende din ansøgning digitalt, hvis du logger ind med dit MitID.

Vil du ansøge om videregående uddannelser på særlige vilkår, skal du udfylde en ansøgningsblanket.
Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

  • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den (kræver ikke MitID)
  • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke MitID).

Du skal aflevere den udfyldte blanket til dit uddannelsessted, hvis dit uddannelsessted er i en anden by, kan du aflevere den udfyldte blanket til det grønlandske hus.

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

  • Optagelsesbrev
  • Ansøgning om særydelser (skema)
Det Grønlandske Hus modtager din ansøgning og du vil derefter blive kontaktet af en studievejleder.
Der kan gå 2-3 uger før du får et svar.

Det er vigtigt at du kontakter din uddannelsesvejleder hvis der kommer ændringer der kan påvirke sagsbehandlingen.
Du kan ansøge om uddannelsesstøtte hele året, men De Grønlandske Huse vil gerne modtage ansøgninger om særydelser senest 1. marts af hensyn til sagsbehandling.

Du har ret til at klage over den afgørelse som uddannelsesstedet har truffet i forbindelse med din indsendte ansøgning. Vil du sende en klage, skal du sende din klage inden 6 uger efter din afgørelse via mail til IKIN@nanoq.gl
På din klage, skal du:

  • Skrive begrundelsen for hvorfor du vil klage over afgørelsen
  • Vedhæfte relevante dokumenter

Skrevet af: Uddannelsesstøtteforvaltning

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.