Dansk Digital Post

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, er du ikke omfattet af den danske lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Derfor er det heller ikke et krav, at du kan modtage dine beskeder fra danske offentlige myndigheder i Digital Post, hvis du bor i Grønland.

Er du lige flyttet fra Danmark til Grønland, er du stadig tilsluttet dansk offentlig digital post i henhold til den danske lovbekendtgørelse.

Hvis du aldrig har været tilmeldt dansk Digital Post før og ikke har fast bopæl eller fast ophold i Danmark, men ønsker at modtage Digital Post fra offentlige danske myndigheder, kan du blive frivilligt tilmeldt.

Det er dog en forudsætning, at du har et CPR-nummer og et MitID for at kunne få adgang til din offentlige digitale post.
Hvis du bliver frivilligt tilmeldt, vil du fremover modtage din post fra danske offentlige myndigheder i Digital Post.

Når du som borger bliver tilmeldt dansk Digital Post frivilligt, bliver du omfattet af lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Det betyder, at du er forpligtet til at holde dig orienteret om den digitale post, du modtager. Det er derfor vigtigt, at du tjekker og læser din digitale post.

Digitaliseringsstyrelsen i Danmark behandler dine oplysninger i dansk Digital Post. Du kan læse mere om dette på ‘Oplysning om behandling af dine personoplysninger’ (digst.dk)


Dansk Digital Post følger dansk lovgivning, og derfor vil alle oplysninger og online ansøgninger/tilmeldinger kun være på dansk.
Du kan tilmelde dig dansk digital post via www.borger.dk med brug af dit MitID.

Alternativt kan du tilmelde dig dansk Digital Post ved at indsende et fysisk brev til Digitaliseringsstyrelsen i Danmark. I dette brev skal der fremgå følgende:

• Dit fulde navn
• Dit CPR-nummer
• Din e-mailadresse
• Underskrift på at du gerne vil tilmeldes Digital Post

Du bedes sende brevet til denne adresse:

Digitaliseringsstyrelsen
Att: Digital Post
Landgreven 4
1301 København K
Danmark

Ønsker du ikke længere at være tilsluttet Dansk Digital Post, skal du anmode om at blive fritaget hos den kommune i Danmark, du sidst har været folkeregisteret i.
Her skal du meddele kommunen, at du ønsker at blive fritaget på grund af, at du er fraflyttet Danmark. At være fraflyttet Danmark er en gyldig grund til at blive fritaget.

Læs mere om dette under ‘Fritagelse fra Digital Post ‘(borger.dk)

Du skal her være opmærksom på, at din fritagelse fra Digital Post ikke vil gælde for offentlige danske myndigheder, der på grund af anden lovlig grund må sende dig beskeder i Digital Post. Det kan fx dreje sig om lønsedler fra en offentlig arbejdsgiver eller beskeder om SU.

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

Hvis du har spørgsmål til Digital Post, kan du skrive til Digitaliseringsstyrelsen på digitalpost@nanoq.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.