MitID-mut kinaassutsimut uppernarsaatit sisamat

MitID-mut iserniartillutit kinaassutsit uppernarsarniarlugu kinaassutsimut uppernarsaat arlallilluunniit atortariaqarpatit.
MitID appi atorsinnaanngikkukku kinaassutsimut uppernarsaat alla toqqarsinnaavat, assersuutigalugu MitID-mi kodemik takutitsissut.

Kinaassutsimut uppernarsaatit assigiinngitsut sisamaapput:

 1. MitID appi (akeqanngilaq)
 2. MitID-mi kodemik takutitsissut (siulliit pingasut akeqanngillat kingorna 41,75 kr.-eqalissaaq)
 3. MitID-mi kodemik atuffassissut (siulliit pingasut akeqanngillat kingorna 294,08 kr.-eqalissaaq)
 4. MitID-mut chipimik isissutissaq (Moms ilanngullugu 143,73 kr.- eqassaaq)

Kinaassutsimut uppernarsaat pisariaqartitannut pitsaanerpaasorisat toqqassavat.


MitID appi smartphonenni App Store-kkut imaluunniit Google Play Butikikkut aasinnaavat. MitID appi akeqanngilaq.


MitID appi pissarsiarigukku MitID-mik sanimut ikaartillugu akuerinnissinnaavutit. MitID appi atortorissaarutini assigiinngitsuni pingasuni atorsinnaavat, assersuutigalugu nammineq mobilinni, suliffiit aqqutigalugu mobilinni aamma tabletinni. Atortorissaarutit atukkatit immikkut atuutilersitsinissamut kodeqartissavatit – atuutilersitsinissamut kodi MitID.dk-mi imaluunniit innuttaasunik sullissivik aqqutigalugu pissarsiarisinnaavat.

Atuutilersitsinerup ilaattut SMS-ikkut PIN-kodiugallartutut atugassamik nassitsissaatit. SMS mobilip normuanut paasissutissiissutigisimasannut nassiussiffigisinnaasatsinnut nassiunneqassaaq.

MitID atortorissaarutinut pingasunut ikkutereersimagukku MitID-lu tabletinni matutikkusullugu MitID appilu atortorissaarummi allami ikkullugu atulerusukkukku, taava MitID appi atortorissaarummi allami atorsinnaavat imaluunniit MitID.dk-mi taama iliorsinnaavutit (nittartagaq taamaallaat danskisut tuluttullu atorneqarsinnaavoq).
MitID appi danskisut allassimavoq.


MitID-mi kodemik takutitsissutitigut MitID atorlugu iserniartillutit kodemik takutitsissutaavoq. Taanna tamanit atorneqassaaq.

1.    MitID atorlugu iserniartillutit kodemik pisariaqartitsiguit kodemik takutitsissummi saamerlermi attataasaq qasertoq tuussavat.
2.    Tooreerukku kode nuissaaq.
3.    Kode nittartakkamut iserfiginiakkannut allassavat.

Innuttaasoq kinaluunniit MitID-mi kodemik takutitsissummik pissarsisinnaavoq. MitID-mi iserniartillutit smartphoneqanngikkuit imaluunniit smartphoneqarusunngikkuit periarfissatsialaavoq.

Innuttaasunik sullissivik aqqutigalugu MitID-mi kodimik takutitsissut pissarsiarisinnaavat. Najukkannulli nassiunneqarnissaa aamma periarfissaavoq. MitID-mi kodimik takutitsissut MitID.dk (nittartagaq danskisut tuluttullu allaassimavoq) aqqutigalugu inniminnerneqarsinnaavoq. MitID-mi kodimik takutitsissutit pingasut siulliit akeqanngillat kingornali 41,75 kr.-eqalissaaq.

Kodemik atuffassissut lommeregneritut isikkoqarpoq tappiitsunullu imaluunniit isigiarsuttunut naleqqussagaalluni. Siutequtit ikkussinnaavatit taamaalillutit allat tusaanngitsut kodemik atuffatsissaatit. Tassani oqaatsit toqqarneqarsinnaasut tassaapput danskisut aammalu tuluit oqaasii.

MitID-mut isernialeruit MitID-mi kodemik atuffassissutip kode toortagassat ersersissavaa.

MitID-mi kodemik atuffassissutip indstillingiatigut iluarsiisinnaavutit. Attataasaq allermi talerperlermiittoq toorlugu MitID-mi kodemik atuffassissut ikillugulu qamittagaavoq. Attataasarli taanna atortillugu attataasat allat ilanngullugit toortartillugit assersuutigalugu sukkassusaa, nipitussusaa oqaatsillu aqussinnaavatit:

 • Attataasaq aappaluttoq + 0: Kode kingulleq toortakkat uteqqillugu
 • Attataasaq aappaluttoq + 1: Oqaatsit periarfissaasut akornanni siuliinut allanngortillugu, oqaatsit sorliit atorneqarnersut oqassaaq ingerlaqqillunilu.
 • Attataasaq aappaluttoq + 3: Oqaatsit periarfissaasut akornanni tulliinut allanngortillugu, oqaatsit sorliit atorneqarnersut oqassaaq ingerlaqqillunilu.
 • Attataasaq aappaluttoq + 4: Atuffassisoq arriillisillugu, atuffassissutip sukkassusaa tusaassavat ingerlaqqillutillu. Sukkassutsit arfineq-pingasuupput.
 • Attataasaq aappaluttoq + 5: MitID-mi kodemik atuffassissutip serienormua tusaallugu.
 • Attataasaq aappaluttoq + 6: Atuffassisoq sukkallisillugu, atuffassisup sukkassusaa tusaassavat ingerlaqqillutillu. Sukkassutsit arfineq-pingasuupput.
 • Attataasaq aappaluttoq + 7: Nipikillisaat, nipikilliniarlugu nipittorniarlugulu tusaassavat ingerlaqqillutillu. Nipitussutsit assigiinngitsut tallimaapput.
 • Attataasaq aappaluttoq + 9: Nipittortaataa, nipikilliniarlugu nipittorniarlugulu tusaassavat ingerlaqqillutillu. Nipitussutsit assigiinngitsut tallimaapput.
MitID-mi kodimik atuffassissut innuttaasunik sullissivimmi pissarsiarisinnaavat. Najukkannulli aamma nassiunneqarsinnaavoq. MitID-mi kodimik atuffassissummik inniminniiniaruit MitID.dk aqqutigisinnaavat (nittartagaq danskisut tuluttullu allassimavoq). MitID-mi kodimik atuffassissutit pingasut siulliit akeqanngillat, kingornali 294,08 kr.-eqalissaaq. 


MitID-mut chipimik isissutissaq ullormut arlaleriarlutit MitID atorlugu isertarniartunut naleqqussagaavoq. Assersuutigalugu sulinermut atatillugu.

MitID-mut chipimik isissutissaq pillugu paasisariaqakkat:

 • MitID-mut chipimik isissutissaq USB-kkut ikkuteqqaarlugu imaluunniit attaveqaatikkut ikkuseqqaarani atassusersinnaavoq (smartphonevit tabletivilluunniit qaavanut ilillugu).
 • MitID-mut chipimik isissutissaq batteritorpoq taannalu orsersinnaavoq MitID-mut chipimik isissutissaq USB-mut kabelimik ikkussivigalugu imaluunniit USB-mut immiissummik ikkussivigalugu.

MitID-kkut iserniartillutit MitID-mut chipimik isissutissamik akuersisinnaavutit periutsit assigiinngitsut pingasut atorlugit:

 1. USB-ledningi:
  MitID-mut chipimik isissutissaq qarasaasiavit USB-mut ikkuffianut ledningi ilanngunneqartoq atorlugu ikkutissavat. MitID-mut chipimik isissutissami attataasaq tuussavat.
 2. Bluetooth:
  MitID-mut chipimik isissutissaq qarasaasiannut, tabletinnut imaluunniit smartphoninnut attavileruk (pair). MitID-mut chipimik isissutissami attataasaq tuussavat.
 3. Ikkusseqqaarani attavilerlugu:
  MitID-mut chipimik isissutissaq NFC-chipitaqarpoq soorlu kortimik akiliiniartilluni atortakkat assinganik. MitID-mut chipimik isissutissaq akuersiniartillutit atortorissaarutinnut qanillissavat. Qarasaasiat, tabletit imaluunniit smartphonit aammat NFC-chipimik peqaqqaartariaqarpoq.
  Ikkusseqqaarani attavilerlugu akuersiniartillutit MitID-mut chipimik isissutissami attataasaq toortariaqanngilaq.

Malugiuk
MitID-mut chipimik isissutissaq atortorissaarutinnut attavilerukku atortorissaarutinniit imaluunniit browserimiit MitID-mut chipimik isissutissaq atorlugu akuersiniarnerit noqqaassutigalugu nalunaarut takkutissammat. MitID-mut chipimik isissutissaq atorniarukku illit akuerseqqaassaatit.

MitID-mut chipimik isissutissaq innuttaasunik sullissivik aqqutigalugu pissarsiarisinnaavat. Najukkannulli aamma nassiunneqarsinnaavoq. MitID-mut chipimik isissutissamik inniminniiniaruit MitID.dk aqqutigisinnaavat (nittartagaq danskisut tuluttullu allassimavoq). MitID-mut chipimik isissutissaq 143,73 koruuneqarpoq.


Uannga allanneqarpoq: Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik

Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiivik

Oqarasuaat: +45 33 98 00 10
E-mail:  MitID support

 
Ammasarfiit 

- Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 04.00-16.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)
- Arfininngorneq, sapaat sapaassuarnilu nal. 06.00-12.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)

Malugiuk:
Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiiviup attaveqarfiginerani oqaatsit qallunaatut atorneqarmata.

 
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.