Individuelle handleplaner

En handleplan er en beskrivelse af den arbejdsproces, der skal til for at nå et mål. Med en handleplan bliver det tydeligt:
  • Hvad målet eller målene er
  • Hvordan målene nås
  • Hvem der har ansvar for hvad i arbejdet

Folkeskolen anvender handleplaner i arbejdet med eleverne. Elevernes individuelle handleplaner bliver lavet ud fra de læringsmål, der er for de enkelte fag, med udgangspunkt i den enkelte elevs evner.

Der skal laves handleplaner for alle elever i alle fag, mindst 2 gange om året.
Den enkelte elev skal sammen med sin lærer lave en liste over de emner, som eleven ønsker at fordybe sig i. Læreren hjælper eleven med at lave en rækkefølge for emnerne. Det kan f.eks. være, at eleven skal lære at bruge navneord i flertal, lære om udsagnsord, eller lære hvordan man laver en sætning.

Formålet med de individuelle handleplaner er dels, at sikre at eleverne lærer det, de skal i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for de enkelte fag, og dels at bane vej for forældresamarbejde.

Bemærk
Som forælder har du lov til at ønske emner, du gerne vil have dit barn skal lære om. Du kan også altid bede dit barns skole om en kopi af dit barns handleplan.
Handleplanerne danner udgangspunkt for ”skole-hjem-samtaler” eller forældremøder. Der er skole-hjem-samtaler 2 gange om året. Forældrene får inden møderne tilsendt deres barns handleplaner fra alle fag.

Klasselærerne har ansvar for at samle elevernes individuelle handleplaner fra lærerne i de forskellige fag.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.