Særlige funktioner

I folkeskolen findes en række særlige opgaver og funktioner udover den almindelige undervisning. De er til for at sikre, at eleverne får den bedst mulige skolegang.

De særlige opgaver og funktioner kan bl.a. være:
  • Rådgivningslærer for begynderundervisning
  • Rådgivningslærer for specialundervisning
  • Skolerådgiver
  • Skoleudvikler
  • Afdelingsleder
  • Pædagogisk medhjælper
  • Fagvejleder
  • Skolebibliotekar

Det er skolens ansatte, der varetager de særlige funktioner.
Rådgivningslærerne arbejder tæt sammen med pædagoger i børnehaver om de børn, der skal begynde i skole, for at gøre overgangen fra børnehave til skole så god som mulig.
Rådgivningslærerne arbejder tæt sammen med forældre, klasselærere, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), skolens ledelse og det tværfaglige samarbejdsudvalg om elever, der får specialundervisning for at støtte disse.
Skolerådgiverne hjælper eleverne i de ældste klasser med, hvad de efterfølgende har af muligheder for arbejde og uddannelse.
Skoleudviklerne arbejder tæt sammen med skolens ledelse omkring udvikling af skolens pædagogik og undervisning.
Store skoler er delt op i mindre afdelinger, f.eks. ud fra folkeskolens 3 trin, og afdelingsledere fungerer som bindeled mellem skolens ledelse og skolens øvrige ansatte.
De pædagogiske medhjælpere arbejder med fritidstilbud for børn og unge, som går i folkeskole, og aftenskoletilbud for unge og voksne.
Fagvejlederne arbejder med at rådgive lærere om materialer og undervisning i de enkelte fag.
På skoler med skolebibliotek, skal der være en bibliotekar, som hjælper elever og personale med at finde den litteratur og viden, de søger.
Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.