Najugaqarnermut uppernarsaat suli aasinnaanngilat. Aamma meeqqavit ulluunerani paaqqinnittarfimmi paaritittalernissaanut, paaritittarunnaarnissaanut utaqqisut allattorsimaffiannulluunniit allatsissinnaanngikkallarpat.  Imminut sullississutit taakku kommunit pigivaat. Taamaattumik taakku pillugit apeqqutissaqaruit, kommunerisannut saaffiginnissaatit.

MitID atorlugu isumannaatsuuneq

Sillimaniarneq eqqarsaatigalugu MitID pilersinneqarsimavoq. Taamaattumik toqqissisimallutit MitID-taarsinnaavutit

Uani MitID-mi sillimaniarneq qanoq pitsanngorsarneqarsimanersoq atuarsinnaavat:

 • Sillimaniarneq qanoq pitsanngorsarneqarsimava?
 • MitID-ra sillimanartuutiinnarniarlugu qanoq iliussaanga?
 • Sooruna NemID-mi isertaatiga koderalu atorsinnaanngikkikka?
 • MitID-ra allanit iserfigineqarsimasoq ilimatsaakkukku, qanoq iliussaanga?
MitID-mi sillimaniarneq ingammik assigiinngitsuni pingasuni pitsanngorsarneqarsimavoq:

1. MitID-p tekniskimik aaqqissuussaanera
2. MitID-mik atueriaaseq
3. MitID-taarniarnermi kinaassutsimik uppernarsaateqarnissamut piumasaqaateqarneq

MitID pisariitsunngorlugu allanngoriaannaatillugulu aaqqissuunneqarsimavoq. Tassa imaappoq nittartakkatigut arlaatigut navianartoqalerpat iliuuseqapallattoqarsinnaavoq, ingerlaavartumik sillimaniarnermut tunngasut pitsanngorsarneqarusaartarsinnaallutik.

Atuisutut ID atukkat allanut eqqoriaruminaatsuussaaq

Atuisutut ID-mik allanut eqqoriaruminaatsumik ilinnulli eqqaamajuminartumik peqassaatit, assersuutigalugu kisitsisit, naqinnerit aamma ilisarnaatit ataatsimut atorlugit. Atuisutut ID MitID.dk-mi qaqugukkulluunniit kingorna allanngortissinnaavat. Atuisutut ID allanut siammartinngisaannaruk – ikiorsiivimmut nammineerlutit attaveqaruit taakkununnga siammartersinnaavat.

MitID atortillugu isumannaallisaanermi eqqaamasassatut malittarisassat

 1. Kodetit allanut takutinngisaannakkit.

 2. MitID appi, kodemik takutitsissut, atuffassissut imaluunniit chipimik isissutissaq allamut tunniutinngisaannaruk.

 3. Atuisutut ID allanut siammartinngisaannaruk – ikiorsiivimmut nammineerlutit attaveqaruit taakkununnga siammartersinnaavat.

 4. MitID atorlugu akuersinngisaannassaatit assersuutigalugu aningaaserivimmeertuusaartoqarluni, Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmeertuusaartoqarluni, politiineertuusaartoqarluni, ikiorsiivimmeertuusaartoqarluni allarluinnarmeertuusaartoqarluniluunniit sianerfigitikkuit, e-mailerfigitikkuit imaluunniit pulaarneqaruit. Tamanna pillugu taamatut attavigineqartarunnanngilatit.

 5. MitID atorlugu akuersinialerninni suna akuerinialernerlugu maluginiaqqissaassavat. Iliuuseriniakkannut allagaq naapertuutinngippat imaluunniit nammineerlutit iliuuseqarniartuunngikkuit, akuersissuteqartassanngilatit.

Atortorissaarutini arlalinni MitID ikkullugu backupiliorit

MitID-mut backupiliornissaq pitsaasuussaaq oqarasuaatit katassagaluarukku. Taamaaliorsinnaavutit atortorissaarutini arlalinni MitID appi ikkullugu, assersuutigalugu oqarasuaatinni aamma tabletinni.

Imminut sullitarinissamut aaqqiissummut iserniartillutit MitID appi atorlugu isissutissatut kode atortarunnaassavat, atuisutulli ID taamaallaat atortalissallugu.

MitID-mi kodemik toortaasarneq appimut nuunneqarneranik tamanna peqquteqarpoq.

Atuisutut ID taamaallaat atorlugu MitID-mut isertaleraluaruilluunniit ajortumeeriniartut annikillineqarput. Tamatumunnga ilaatigut peqqutaapput:

 • Atuisutut ID illit kisivit ilisimaarissavat.
 • MitID-mi iliuuseqarniartilluni atuisutut ID aamma PIN-kode appimillu akuersinertalik log-in atorneqassapput.

Atuisutut ID ajortumeeriniartup eqqoriarpagu MitID appinnilu iliuuseqaqquneqarlutit noqqaassummik nassippatit noqqaassutaasoq skærmikkut nuinavianngilaq – atuisutut aatsaat MitID appi iserfigalugu ammarukku noqqaassut kisivit takusinnaavat. Noqqaassut minutsit tallimat qaangiuppata nammineerluni piissaaq. MitID atorlugu suna akuerinialernerlugu atuaqqaartassavat.

MitID-tut atukkat allamit iserfiginiarneqartoq pasitsaassaqaruit piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigisariaqarpat MitID-lu matutikkallarlugu.

Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiivimmut attaveqarit

Oqarasuaatikkut:
+45 33980010

Mailikkut:
https://support-mitid.digst.dk/

Ammasarfiit
- Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 04.00-16.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)  
- Arfininngorneq, sapaat sapaassuarnilu nal. 06.00-12.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)


Nittartakkami MitID.dk-mi imminut sullinniarluni quppernikkut MitID-tut atukkama allamit iserfigineqarsinnaalersimasoq pasitsaassaqaruma qanoq iliussaanga

Piaarinaatsoornikkut ajortumeeriniartunut imminut sullitariniarluni quppernermut isissutit tunniutissagaluarukku susassaqanngitsorlu allanngortitsisimaguni, assersuutigalugu oqarasuaammi allami MitID ikkunniarsaralugu pippagu, sms-imik allagarsissaatit. Taamatut pisoqartillugu piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigissavat MitID-lu matutikkallarlugu.

Aamma najukkanni innuttaasunik sullissivimmut MitID-mik atuutilersitsinissaminnut piareersimappata ikiorneqarnissamut noqqaasinnaavutit.

Oqarasuaatikkut, e-mailikkut imaluunniit sms-ikkut MitID-nnut isersinnaalertoqartoq pasitsaassaqaruma qanoq iliussaanga

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup, politiit, aningaaseriviit imaluunniit oqartussaqarfiit allat inuttut isissutissamik paasissutissat ilinnut tunngasut kodellu e-mailikkut, sms-ikkut imaluunniit oqarasuaatikkut noqqaassutiginngisaannartussaavaat nuussinissamullu tunngasunik nammineerlutit aallartinnikuunngisannik akuersiteqqullutit.
Taamaattumik pingaaruteqarpoq sianerfigitikkaluaruit sianertorlu oqarluni aningaaserivimmeersuulluni imaluunniit pisortani oqartussaqarfimmeersuulluni MitID-lu atorlugu iliuuseqaqquneqarlutit tamakku eqqumaffigeqqissaassagitit.

Imminut sullitarinissamut quppernikkut oqarasuaativit normua e-maililluunniit allanngortinneqarpat nalunaarfigitissaatit.

MitID atukkat ajornartumik pineqartillugu, assersuutigalugu MitID appit atortorissaarummi nutaami soorlu smartphonimi atuutilersinneqarpat imaluunniit MitID-mi paasissutissat ilinnut tunngasut allanngortinneqarpata, MitID appi, SMS imaluunniit e-mailikkut nalunaarfigitissaatit.

MitID-tut atukkat tamatigut atorneqartillugu nalunaarfigitittarnissat toqqarsinnaavat.

MitID-tut atukkat allamit iserfiginiarneqartoq pasitsaassaqaruit piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigisariaqarpat MitID-lu matutikkallarlugu.

Aamma najukkanni innuttaasunik sullissivimmut MitID-mik atuutilersitsinissaminnut piareersimappata ikiorneqarnissamut noqqaasinnaavutit.

Uannga allanneqarpoq: Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik

Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiivik

Oqarasuaat: +45 33980010
Maili:https://support-mitid.digst.dk/

 
Ammasarfiit 

- Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 04.00-16.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)
- Arfininngorneq, sapaat sapaassuarnilu nal. 06.00-12.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)

Malugiuk: Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiiviup attaveqarfiginerani oqaatsit qallunaatut atorneqarmata.

Periarfissatut kommunerisat MitID-mik atuutilersitsinissamut piareersimappat najukkanni innuttaasunik sullissivimmut saaffiginnissinnaavutit. 

 
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.