Hundeplads for slædehunde – Ansøgning om

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

En hundeplads er det område i slædehundedistrikter, hvor slædehunde skal være, når ikke de er ude at køre hundeslæde For at få en hundeplads, skal du søge om tilladelse hos din kommune, enten i Borgerservicecenteret eller i kommunens tekniske forvaltning.

Du skal udfylde en blanket og aflevere den på kommunen.Kan du ikke selv udfylde den, kan du få en medarbejder i kommunen til at hjælpe dig. Det er kommunen, der finder en hundeplads til dig.

Fakta
Tilladelser til en hundeplads gælder, som udgangspunkt, lige så lang tid, som du ønsker at have den. Dog er der 2 undtagelser, hvor du kan miste din hundeplads.

Den ene er hvis du ikke overholder de regler, der er for hundepladser, f.eks. at hundepladsen skal holdes ren og at hundene skal passes ordentligt.

Den anden undtagelse er i tilfælde hvor kommunen beslutter, at den grund hundepladsen er på, skal bruges til et andet formål. I sådanne tilfælde kan kommunen kræve, hundepladsen skal være et andet sted. Sker det skal kommunen give besked om det mindst 3 måneder før.

Bemærk
Hvis du gerne vil bygge et skur eller hegn på din hundeplads, kan du søge om dette i din kommune.

Skrevet af: Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.