Hundeplads for slædehunde – Klage

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

En hundeplads er det område i slædehundedistrikter, hvor slædehunde skal være, når ikke de er ude at køre hundeslæde. Der er en række regler, der skal overholdes i forbindelse med hundepladser. Er de ikke det, har du ret til at klage. Det du kan klage over kan f.eks. være:
  • Hvis der er hunde, der ikke er bundet
  • Hvis der er for meget larm fra hundepladsen
  • Hvis der er hunde, der er misrøgtede
  • Hvis hundepladserne ikke er holdt vedlige

Fakta
Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Hvis du vil lave en skriftlig klage, kan du enten udfylde en blanket i din kommune eller selv beskrive det, du gerne vil klage over. Du skal sende eller aflevere din klage til din kommune.

Din klage vil blive behandlet hurtigst muligt, dog senest inden 14 dage. Du vil blive svaret enten mundtligt eller skriftligt.

Bemærk
Ved alvorlige sager, som f.eks. misrøgtede eller udsultede hunde, eller ved hundeangreb på en person, vil sagen blive vurderet af en repræsentant fra kommunen i samarbejde med dyrlægen. Sådanne sager kan medføre en anmeldelse til politiet.

Skrevet af: Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.