Indførsel af animalske fødevarer til Danmark

Som privatperson har du mulighed for at medbringe animalske fødevarer, herunder vildt og fisk, når du rejser fra Grønland til Danmark.

Fra Grønland til Danmark kan du som privatperson medtage eller sende følgende mængder af animalske fødevarer:

 • 10 kg kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter
 • Der er ingen mængdebegrænsning på fisk og fiskevarer
 • 10 kg øvrige animalske produkter (fx æg, honning og muslinger)

Du kan indføre fødevarerne i din bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også sendes som pakker fra Grønland til navngivne personer.

Ved indførsel eller forsendelse af animalske fødevarer til Danmark gælder følgende betingelser:

 • Du må som privatperson ikke sende fødevarer til fødevarevirksomheder i Danmark
 • Alle forsendelser skal være til privatpersoner
 • Modtageren af disse fødevarer må ikke sælge dem eller give dem væk som gaver
 • Alt skal være til eget forbrug
 • Fødevarerne har grønlandsk oprindelse

Samsending af animalske fødevarer til flere personer på én adresse er tilladt hvis:

 • Forsendelsen ledsages af en liste, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår, og de enkelte pakker er mærket med den endelige modtagers navn
 • Den på listen anførte modtager skal afhente pakkerne intakte, og de øvrige modtagere, der er anført på listen, skal afhente pakkerne hos denne person
 • Forsendelsen er opdelt i enkeltpakker, som højeste må indeholde de førnævnte mængder af animalske fødevarer
 • Den på listen anførte modtager skal orientere grænsedyrlægen i Danmark inden hver forsendelse ankommer til Danmark. Forhåndsorienteringen skal indeholde navn og adresse på modtagerne af forsendelsen samt de enkelte pakkers vægt og indhold. Denne orientering skal også vedhæftes selve forsendelsen (se afsnit om vejledning)
 • Fødevarerne må ikke sælges eller gives som gave, men skal anvendes til eget forbrug
 • Fødevarerne har grønlandsk oprindelse

Ved samsending af animalske fødevarer til private er det et krav, at grænsedyrlægen i Danmark orienteres inden hver forsendelse ankommer til Danmark. Du skal anvende nedenstående forhåndsorienteringsskema (GL0104) fra Fødevarestyrelsens certifikatdatabase:

Klik her for at komme til Fødevarestyrelsens certifikatdatabase

Hvis du er i tvivl om noget angående privates indførsel af animalske fødevarer fra Grønland til Danmark, kan du kontakte Fødevarestyrelsen i Danmark.

Fødevarestyrelsen (FVST)
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Tlf.: +45 72 27 69 00
Hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk

Der gælder særlige regler for indførelse af animalske fødevarer, som er omfattet af CITES-reglerne. CITES er en konvention til beskyttelse af vilde dyr og planter.

Det er ikke tilladt at indføre animalske fødevarer af narhval, hvalros, grindehval, brugde, europæisk ål og isbjørn til Danmark.

Dette forbud gælder uanset om fødevarer fra ovenstående dyr medbringes i egen baggage, sendes til private bosiddende i Danmark eller der er tale om forsendelser til en forening. Det er ikke muligt at få en dispensation fra dette forbud.

Husk CITES-tilladelse, hvis du ønsker at indføre kød eller mattak af hvidhval og vestgrønlandsk vågehval (sildepisker).

For yderligere information om CITES-reglerne læs mere her:
Grænsedyrlægerne i Danmark har følgende kontaktoplysninger:

Grænsekontrolstedet i Kastrup Lufthavn
Kystvejen 16
2770 Kastrup
Tlf.: +45 72 27 64 40
Mail: 208@fvst.dk

Grænsekontrolstedet i Aarhus (havn)
Østhavnsvej 31
8000 Århus C
Tlf.: +45 86 13 11 33
Mail: 215@fvst.dk

Skrevet af: Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.