Om Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for landets fødevaresikkerhed, veterinære beredskab og dyrevelfærd.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Danmark.
Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

Læs mere om ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og Fødevarestyrelsen på veterinær- og fødevareområdet:
Fødevarestyrelsen i Grønland

Fødevareområdet:

  • Fødevarevirksomheder og primærproducenter: Godkendelse, vejledning og tilsyn med fødevarevirksomheder der producerer til hjemmemarkedet. Kontakt VFMG, hvis du skal opstarte eller overtage en fødevarevirksomhed.
  • Fødevaresikkerhed: Beredskab og oplysning til forbrugerne om blandt andet tilbagetrukne fødevarer. Smittesporing ved udbrud af fødevarebårne sygdomme.
  • Kødkontrol: Kødkontrol på slagterier af alt kød beregnet til hjemmemarkedet. Der foretages ikke kødkontrol af det, der sælges på brætterne.
  • Veterinær grænsekontrol: Grænsekontrol med tredjelandsfartøjer, der ønsker at indføre fisk og fiskevarer til EU.

Veterinærområdet:

  • Dyrevelfærd: Tilsyn og vejledning. Det gælder alle dyr, herunder tilsyn med slædehunde i slædehundedistriktet og husdyr samt kæledyr i hele Grønland.
  • Dyreværn: Hvis du observerer, at dyr udsættes for unødig lidelse, eller ikke passes eller behandles forsvarligt, da kan du foretage en anmeldelse til VFMG.
  • Klinisk og medicinsk assistance hvad angår slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr.

Bemærk, at VFMG ikke kan tilbyde dyrlægehjælp til dit kæledyr.

  • Sygdomsforebyggelse hos dyr: Herunder uddannelse og vejledning af kommunale hundevaccinatører til vaccination mod rabies, parvovirus og hundesyge.
  • Veterinært sygdomsberedskab: Overvågning og rapportering af anmeldepligtige husdyrsygdomme til diverse internationale organer.
  • Zoonoser: Overvågning, rapportering og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres imellem dyr og mennesker) f.eks. rabies.

Læs mere om anmeldelse af rabiesmistanke her

Borgerbetjening:

Udførsel af fødevarer: Information om udførsel af fødevarer til de grønlandske patienthjem i Danmark i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Information inden for veterinær- og fødevareområdet: Herunder blandt andet ind- og udrejse med dyr og ind- og udførsel af fødevarer

Skrevet af: Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.