Tilskud til kulturelle arrangementer – Generelt om og ansøgning

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Der kan være mange udgifter forbundet med kulturelle arrangementer. Da kommunerne har interesse i at støtte kulturelle tiltag, kan man derfor søge kommunen om tilskud til at arrangere kulturelle arrangementer. Et kulturelt arrangement kan f.eks. være:

 • Teaterforestilling
 • Danseopvisning
 • Festivaler af forskellige art
 • Kulturnat


Tilskud til kulturelle arrangementer kan bruges til f.eks.

 • Rejseudgifter
 • Opholdsudgifter
 • Honorar
 • Leje af lokaler


Betingelser
Både enkeltpersoner såvel som foreninger, der ønsker at afholde et kulturelt arrangement, kan søge om tilskud. For at kunne få tilskud til et kulturelt arrangement:

 • Skal arrangementet være åbent for alle borgere
 • Må arrangementet ikke være politisk, religiøst eller have fagforeningsmæssigt indhold


Bruger I ikke hele det tilskud I har fået, skal I betale det resterende beløb tilbage til kommunen. Det betyder, at I har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer, som har indflydelse på tilskuddet.


Ansøgning
I kan søge om tilskud til Kulturelle arrangementer hele året rundt. Når I søger om tilskud, skal I sende:

 • Skriftlig ansøgning
 • Budget for arrangementet
 • Beskrivelse af arrangementets målgruppe


Senest en måned før I afholder arrangementet, skal I sende ansøgningen til jeres lokale kulturforvaltning.

Det er det lokale fagudvalg i kommunen, der bestemmer om I kan få tilskud og hvor stort det eventuelt er. Kulturforvaltningen kontakter jer, når de har behandlet jeres ansøgning.

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.