Ansøg til den gymnasiale uddannelse (GUX)

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Ansøg her

Du skal søge online, det er ikke længere muligt at hente en pdf til papiransøgning.

Du skal bruge

 • MitID
 • Uddannelsespapirer (gælder ikke karakterbevis fra folkeskolen)
 • Hvis du er i gang med folkeskolen, skal du bruge udskrift af dine seneste standpunktskarakterer


Du skal ikke bruge

 • dåbsattest
 • bopælsattest
 • Karakterbevis fra folkeskolen i Grønland (der ligger karakterer i den offentlige database fra 2006 til i dag)


Se i videoen hvordan du søger til GUX


Den gymnasiale uddannelse (GUX) er en boglig ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan tages i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Du kan også tage GUX som fjernundervisning via eGUX. GUX udbyder mange forskellige studieretninger, der er tilpasset dine interesser og dine ambitioner om videre uddannelse.

GUX omfatter 3-årige og 2-årige uddannelser samt enkeltfags- og suppleringskurser.

Oversigt over GUX uddannelsen.

 

Gymnasiet du vælger som førsteprioritet i din ansøgning, vil vurdere om du behandles via:

 • retskrav
 • dispensation
 • optagelsesprøve


Hvad er retskravet?
Hvis du opfylder følgende, så har du et retskrav på at blive optaget. Det vil sige, at du er garanteret optag:

 • mindst har opnået karakteren E i projektopgaven
 • mindst har opnået karakteren E i alle dine afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • mindst har opnået karakteren E i alle dine afsluttende obligatoriske prøver


Hvad er dispensation til retskravet?
Du har gode FA prøvekarakterer i fag som grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, men du har en eller to FA prøvekarakterer som IKKE er bestået. I denne situation KAN rektor give dispensation for, at du ikke opfylder retskravet og optage dig. Du skal vedlægge personlig eller faglig begrundelse, hvis du ønsker at gymnasiet skal dispensere til retskravet.

Hvad er optagelsesprøve?
Optagelsesprøven bliver afholdt i april måned og er en multiple choice test i fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, naturfag og samfundsfag. Prøven tager 1 time. Optagelsesprøven kan tidligst tages foråret efter man har afsluttet folke­skolen. Optagelsesprøverne foregår i Majoriaq, i bygdernes skoler og i De Grønlandske Huse for ansøgere fra Danmark. Ansøgere der består optagelsesprøven, er ikke sikret optag, men optages afhængigt af skolernes kapacitet.

I nedenstående pjecer kan du læse mere om de forskellige studieretninger.

Klik her for at åbne vejledningsmateriale om den gymnasiale uddannelse

Vil du søge uddannelse eller uddannelsesstøtte skal du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vil du anvende selvbetjeningsløsningerne, skal du logge ind med dit personlige MitID.

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.Bemærk
Når du søger om optagelse på en uddannelse, får du ikke nødvendigvis automatisk et kollegieværelse.


Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.