Søg studielån

Ansøg her

Studielån er penge du kan søge om under din uddannelse. Studielån skal betales tilbage. Tilbagebetaling af studielån skal påbegyndes senest 1 år efter endt uddannelse og senest 3 måneder efter afbrudt uddannelse.

Forrentning starter når studielånet udbetales.

Der er 2 forskellige former for studielån: semesterlån og engangslån.

Semesterlån
Et semesterlån er et lån du kan låne hvert halve år, i forbindelse med:

• Forårssemesteret, som er fra 1. januar til 31. juli
• Efterårssemesteret, som er fra 1. august til 31. december

Semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det omhandlede semester, kan overføres til det efterfølgende semester.

Hvis du afslutter din uddannelse inden 1. marts eller 1. oktober, har du ikke ret til et semesterlån i det pågældende semester.

Hvis du modtager SU, kan du ikke tage semesterlån, kun engangslån.
Bemærk at lånet ikke er rentefrit.

Engangslån
Et engangslån er et lån du kan låne én gang under din uddannelse.

Der kan ydes yderligere et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder ved dokumenterede flytteomkostninger og indskud til ny bolig.
Bemærk at lånet ikke er rentefrit.

 

For at få lov til at tage et semesterlån på 6.000 kr. per semester skal du:

  • være fyldt 18 år
  • modtage uddannelsesstøtte fra Selvstyret
  • studere på en videregående uddannelse i Grønland eller Danmark

For at få lov til at tage et engangslån på 10.000 kr. skal du:

  • være fyldt 18 år
  • modtage enten uddannelsesstøtte fra Selvstyret eller dansk SU

Bemærk, at du normalt kun kan få 1 engangslån i hele din uddannelsestid. Du kan dog søge om yderligere et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse, når ganske særlige forhold taler for det, som f.eks. flytteomkostninger og indskud til ny bolig.

Semesterlån udgør 6.000 kr.

Engangslån udgør 10.000 kr.
Vil du søge om studielån, kan du gøre det på 2 måder:

Hvis du har MitID
Hvis du har MitID, kan du udfylde og sende blanketten online til Uddannelsesstøtteforvaltningen.

Hvis du ikke har MitID
Hvis du ikke har MitID, skal du udskrive og underskrive blanketten, som du herefter skal sende til Uddannelsesstøtteforvaltningen. Det kan du gøre ved at gå ind på selvbetjeningsløsningen ’Ansøg om studielån’.

Det kan tage op til 1 måned at behandle din ansøgning om studielån. Efter behandling af ansøgningen får du enten afslag eller et gældsbrev tilsendt. Gældsbrevet skal du skrive under og sende tilbage til Uddannelsesstøtteforvaltningen.
Når Uddannelsesstøtteforvaltningen har modtaget det underskrevne gældsbrev, bliver gældsbrevet sendt videre til Grønlandsbanken, som har 1 uge til at sætte pengene ind på kontoen.

Bemærk at USF videresender modtagne gældsbreve til Grønlandsbanken hver fredag.
Du kan ikke få bevilget studielån, hvis du har uddannelsesgæld, der er så stor, at Uddannelsesstøtteforvaltningen skønner, at du ikke vil kunne tilbagebetale din gæld efter endt uddannelse. Uddannelsesstøtteforvaltningen kigger på:
  • Gældens størrelse i forhold til det forventelige indkomstniveau efter endt uddannelse. Uddannelsesstøtteforvaltningen kan dog give dispensation
  • Hvor lang tid det må forventes for dig at afdrage studielånet
  • Om du tidligere groft har misligholdt en afdragsordning vedrørende studielånet
Forrentning af studielån indtræder med virkning fra udbetalingstidspunktet.

Afdrag
Hvis du afbryder uddannelsen, skal du begynde at afdrage dit studielån senest 3 måneder efter.

Når du fuldfører din uddannelse, skal du begynde at afdrage dit studielån senest 1 år efter.

Du skal afdrage med mindst 500 kr. om måneden.

Midlertidigt stop for tilbagebetaling af studielån
Hvis du er arbejdsløs eller er langtidssygemeldt, kan du søge om midlertidig stop af din tilbagebetaling af lånet. Midlertidigt stop gælder for 3 måneder, herefter kan du søge igen.

Vil du søge om midlertidigt stop af tilbagebetaling af lånet, skal du sende en skriftlig ansøgning til Uddannelsesstøtteforvaltningen og vedlægge dokumentation for f.eks. arbejdsløshed eller sygemelding.

De Grønlandske Huse i Danmark

København (international vejledning)
www.sumut.dk

Odense
www.dgh-odense.dk

Aarhus
www.groenlandskehus.dk

Aalborg
dgh-aalborg.dk

 

Uddannelsesstøtteforvaltningen - USF
Postboks 1022
3900 Nuuk

E-mail: usf@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Telefontider: 10:00 - 14:00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.