Ansøg om frirejse til barnet

Ansøg om frirejse her

Frirejse er en særydelse, du kan ansøge om, hvis du modtager uddannelsesstøtte.

De forskellige former for frirejser er:

 • Studiestart og studieafslutning
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne
 • Årlig ferie frirejse og/eller juleferie
 • Barselsorlov
 • Studierelevant ophold
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie

Du har som studerende ret til forskellige former for frirejser, hvis du opfylder betingelserne.

Frirejse til barnet er en gratis rejse du som studerende kan ansøge om ved uddannelsesstart, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning, hvis barnet er under 18 år.

For at du kan søge om frirejse skal dit barn, skal barnet være:

 • Under 18 år
 • Bor hos dig (den uddannelsessøgende)
 • Være dit (uddannelsessøgende) eget barn eller dit adoptivbarn eller er barn af den uddannelsessøgendes ægtefælle

Andre krav:

 • Du skal have boet sammen i mindst 1 år, for at ægtefælle og dennes børn, kan få en rejse
 • Uddannelsen eller skoleopholdet vare mindst 10 måneder
 • Der er dokumentation for, at der er skaffet passende bolig til familien

Bemærk:
Din (uddannelsessøgendes) ægtefælle kan få bevilget frirejse, hvis der er bevilget frirejse til børn
Når der er søgt dispensation til at tage børnene med ved skoleophold under 10 måneder, kan ægtefælle ikke få tildelt frirejse

Frirejse til barnet ved uddannelses start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning er gratis for den uddannelsessøgende.

Vil du ansøge om frirejse til barnet og indsende din ansøgning digitalt, skal du ansøge via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Når du anvender denne selvbetjeningsløsning, skal du logge ind med dit MitID.
I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Bopælsattest
 • Barnets/børnenes dåbsattest eller folkeregisterdokumentation
 • Adoptionspapir, hvis barnet er adopteret

Du skal kontakte dit uddannelsessted for at kunne søge om en frirejse til barnet.

I ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Bopælsattest
 • Barnets/børnenes dåbsattest eller folkeregisterdokumentation
 • Adoptionspapir, hvis dit barn er adopteret

Når du (uddannelsessøgende) har ansøgt om frirejse om frirejse til barnet, er det dit uddannelsessted der modtager din ansøgning og træffer afgørelse om din ansøgning.

Ved godkendelse
Hvis din ansøgning bliver godkendt, modtager du (uddannelsessøgende) en bevillingsskrivelse.
Når du får bevillingsskrivelsen, skal du (uddannelsessøgende) selv bestille billet hos rejsebureau, som booker billet.
Når dit uddannelsessted godkender dit barns billet, får du (uddannelsessøgende) billet samt rejseplan med kopi til dit uddannelsessted.

Ved afslag
Hvis din ansøgning bliver afvist, får du (uddannelsessøgende) et brev med en klagevejledning.

Hvis barnet alligevel ikke skal med, har du pligt til at informere dit uddannelsessted.
For at bestille frirejse til barnet ved afbrud eller afslutning af uddannelse, skal billet være bestilt senest 1 år efter afbrud eller afslutning af uddannelse.

Du har ret til at klage over den afgørelse som dit uddannelsessted har truffet i forbindelse med din ansøgning.
Vil du sende en klage, skal du sende din klage inden 6 uger efter afgørelsen.
Du skal indsende din klage via mail til IKIN@nanoq.gl
På din klage, skal du:

 • Skrive begrundelsen for hvorfor du vil klage over afgørelsen
 • Vedhæfte relevante dokumenter, såsom afslagsbrevet
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.