Ansøg om årlig ferie frirejse under uddannelse

Ansøg om frirejse her

Frirejse er en særydelse, du kan ansøge om, hvis du modtager uddannelsesstøtte.

 • De forskellige former for frirejser er:
 • Studiestart og studieafslutning
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne
 • Årlig ferie frirejse og/eller juleferie
 • Barselsorlov
 • Studierelevant ophold
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie

Du har som studerende ret til forskellige former for frirejser, hvis du opfylder betingelserne.

Årlig ferie frirejse er en gratis rejse du som studerende kan ansøg om én gang om året.
Du kan bruge din årlige ferie frirejse indenfor for et skoleår i form af en returrejse mellem uddannelsesbyen i eller til Grønland.

Du kan bruge ferie frirejsen til:

 • Din seneste faste bopæl i Grønland
 • Dine egne børns faste bopæl i Grønland
 • Dine levende forældres seneste faste bopæl i Grønland
 • Din frirejse kan bruges til et andet bestemmelsessted i Grønland, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til den seneste faste bopæl.

Bemærk:
Din ægtefælle og dennes børn er ikke omfattet af denne årlige ferie frirejse.  

For at få bevilget en årlig ferie frirejse, skal:

 • Du have fået en starts rejse i forbindelse med studiestart

 • Din uddannelse vare længere end 12 måneder
  (Hvis din uddannelse varer maks. 12 måneder, har du ikke ret til en ferie frirejse)

 • Der været gået mindst 9 måneder efter dit studiestart
  Hvis uddannelsen startes i perioden 1. november til 31. januar, ydes tidligst frirejse 5 måneder efter studiestart. (Er der uddannelsesstart mellem 1.-15. februar, kan 5 måneders reglen også gælde)

Hvis du har børn
For at få bevilget en årlig ferie frirejse for børn, skal du dokumentere  forældremyndighed.
Når dit barn under 18 år og bor hos dig, når du begynder i uddannelse, kan barnet som du har forsørgelsespligt overfor, komme med din årlige ferie frirejse med  tur-og returrejse, selvom dit barn ikke har opnået 9 måneders reglen. Du kan kun medbringe dine egne børn, eller adoptivbørn til din årlige ferie frirejse.

Årlig ferie frirejse er en gratis rejse.

Vil du ansøge om ferie frirejse  og indsende din ansøgning digitalt, skal du ansøge via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Når du anvender denne selvbetjeningsløsning, skal du logge ind med dit MitID.

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

Du begynder på den digital selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”

Bemærk:
Du kan kun sende din ansøgning digitalt, hvis du logger ind med dit MitID.

Vil du ansøge om frirejse, skal du udfylde en ansøgningsblanket.
Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

 • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den (kræver ikke MitID)
 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke MitID).

Du skal aflevere den udfyldte blanket til dit uddannelsessted, hvis dit uddannelsessted er i en anden by, kan du aflevere den udfyldte blanket til din lokale Majoriaq.

I din ansøgning, skal du medtage følgende bilag:

Når du (uddannelsessøgende) har ansøgt om ferie frirejse, er det dit uddannelsessted der modtager din ansøgning og træffer afgørelse om din ansøgning.

Ved godkendelse
Hvis din ansøgning bliver godkendt, modtager du (uddannelsessøgende) en bevillingsskrivelse.
Når du får bevillingsskrivelsen, skal du (uddannelsessøgende) selv bestille dit billet hos rejsebureau, som booker dit billet.
Når dit uddannelsessted godkender din billet, får du (uddannelsessøgende) dit billet samt rejseplan med kopi til dit uddannelsessted.

Ved afslag
Hvis din ansøgning bliver afvist, får du (uddannelsessøgende) et brev med en klagevejledning.

Klik her for at hente ”sagsgangsbeskrivelsen”.

Du kan søge om årlig frirejse når som helst.

Du har ret til at klage over den afgørelse som dit uddannelsessted har truffet i forbindelse med din ansøgning.

Vil du sende en klage, skal du sende din klage inden 6 uger efter afgørelsen.
Du skal indsende din klage via mail til IKIN@nanoq.gl

På din klage, skal du:

 • Skrive begrundelsen for hvorfor du vil klage over afgørelsen
 • Vedhæfte relevante dokumenter, såsom afslagsbrevet

Skrevet af: Uddannelsesstøtteforvaltning

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.