Arbejds- og jobtræning

Alle i Grønland skal have mulighed for at komme i arbejde. Har du arbejde, kan du forsørge dig selv og din familie. For at kunne varetage et arbejde har nogle unge mennesker brug for at optræne praktiske færdigheder, som man kan få igennem et arbejds- og jobtræningsforløb.

I et arbejds- og jobtræningsforløb lærer du bl.a. at:
  • Være på et værksted
  • Passe et arbejde
  • Stå op om morgenen
  • Tage ansvar for sig selv

Samtidig kan du også prøve kræfter med et fag, som du senere kan uddanne dig til via f.eks. en erhvervsuddannelse.

Bemærk
Det er kun et begrænset antal Majoriaq, der tilbyder arbejdstræning.
Du skal være mellem 15-25 år for at komme i arbejds- og jobtræning.
Arbejds- og jobtræning varer normalt fra 3 til 6 måneder og foregår på en praktikplads.

Arbejdsgiveren på praktikstedet har ansvaret for dig, mens du er i arbejds- og jobtræning. Han eller hun har dog kontakt med din vejleder i Majoriaq og sammen vil de gøre dig klar til at komme i arbejds- og jobtræning.

Du kan få forlænget din arbejds- og jobtræning med 3 måneder, hvis du og din vejleder mener, at du har behov for det.
Når du er i arbejds- og jobtræning kan du få uddannelsesstøtte. Hvis du er fyldt 18 år kan du modtage 4.300 kroner om måneden i uddannelsesstøtte, hvis du er under 18 år, kan du 2.150 kroner om måneden. Har du haft ulovligt fravær, giver din praktikplads besked til din vejleder i din lokale Majoriaq. Herefter trækkes dine fraværstimer fra din uddannelsesstøtte.

Hvis du arbejder mere end 40 timer om ugen, skal din praktikplads betale dig for de timer, du har arbejdet over.
Vil du gerne starte på et arbejds- og jobtræningsforløb, skal du henvende dig til din lokale Majoriaq. Her vil vejlederen lave en handleplan, som blandt andet beskriver hvorfor, og inden for hvilket fag, du skal i arbejds- og jobtræning.

Find din lokale Majoriaq

Herefter får du et ansøgningsskema, som du skal udfylde og aflevere til din lokale Majoriaq. På baggrund af handleplanen, skal I derefter finde en passende praktikplads, hvor arbejds- og jobtræningen kan foregå.

Du kan også selv finde en praktikplads. Hvis du finder en praktikplads selv, skal den godkendes af vejlederen.

Du kan søge om at komme i arbejds- og jobtræning hele året rundt.
Når du er i arbejds- og jobtræning er arbejdstiden normalt 8 timer om dagen, mandag til fredag. Hvis dit praktiksted har andre arbejdstider, skal du aftale arbejdstiden med din arbejdsgiver.

Ud over at møde på de aftalte tidspunkter, skal du også følge de generelle regler, der er på din praktikplads.

Kræver dit arbejde på praktikpladsen særligt arbejdstøj, får du det af din praktikplads.

Skal du til lægen eller til vejledning med din vejleder i Majoriaq, kan du få fri. Du skal aftale med din kontaktperson på praktikpladsen, at du skal have fri.

Hvis du ikke kan møde på arbejde, fordi du er syg, skal du give besked til din kontaktperson på praktikpladsen.
Opstår der problemer eller konflikter, mens du er i arbejds- og jobtræning, skal du kontakte din vejleder i din lokale Majoriaq. Det kan f.eks. være at:
  • Du ikke føler dig godt behandlet på din praktikplads
  • Du ikke får betaling for overarbejde
  • Du finder ud af, at faget ikke er noget for dig

Du og din vejleder kan sammen vurdere problemernes omfang og hvad der skal gøres. Det kan f.eks. være at:
  • Vejlederen skal tage kontakt til din arbejdsgiver
  • I skal finde en anden praktikplads til dig

Klage
Bliver du ikke optaget på et arbejds- og jobtræningsforløb, kan du klage. Vil du klage, skal du henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.