Opkvalificering og uddannelse

Hvis du ikke har et arbejde, skal du være registreret som ledig. Som registreret ledig har du ret til at få lavet en individuel handlingsplan, der er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at komme i arbejde.

Det kan f.eks. være, at du skal opkvalificeres eller uddannes yderligere.

Du kan få vejledning om dine uddannelsesmuligheder, adgangskrav og ansøgningsfrister hos din lokale Majoriaq.

 

Den undervisning man får i folkeskolen er grundlaget for al videre uddannelse. Har du ikke taget folkeskolens afgangsprøve (FA) kan du gøre det på Majoriaq og derigennem kvalificere dig til videre uddannelse.

Er du 18 år eller derover, kan du søge opkvalificerende kurser af kortere varighed. Til disse kurser kan der søges støtte via PKU og AMA midlerne. PKU er primært for folk i arbejde, som er over 25 år. AMA er for alle over 18.

 

Har du taget FA, har du mulighed for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at søge en videregående uddannelse.

Hvis du er over 30 år, har du mulighed for at søge ind som voksenlærling, f.eks. på en håndværkeruddannelse.

 

For at få arbejdsmarkedsydelse skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor kan du som regel ikke modtage arbejdsmarkedsydelse, mens du er under uddannelse. I stedet for arbejdsmarkedsydelser kan du få uddannelsesstøtte.

Er du i gang med en erhvervsuddannelse, kan du søge om arbejdsmarkedsydelser, hvis arbejdet nedlægges i din praktikperiode. Du kan kun få arbejdsmarkedsydelser i den del af praktikperioden, hvor arbejdet er nedlagt.

PKU og AMA kurser betegnes ikke som uddannelse. Derfor kan du godt få arbejdsmarkedsydelse, mens du er på disse kurser.

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.